KAMU EMEKÇİLERİNDEN CTP’YE REST!

Kamu emekçilerinin en büyük sendikalarından birisi olan KTAMS 16 Şubat Pazartesi gün örgütlü olduğu tüm işyerlerinde genel greve çıkıyor.

KTAMS’tan yapılan duyuruda “hükümetin emek cephesine yönelik tek bir olumlu adım atmamasını değerlendirmek üzere 9 Şubat Pazartesi akşamı toplanan sendikamız KTAMS Yönetim Kurulu, emeğe duyarsız kalan ve sermayeye teslim olan CTP-DP Hükümetine karşı KTAMS’ın örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde 16 Şubat 2015 Pazartesi 09.00-15.30 saatleri arasında ada genelinde Genel Grev ve protesto yürüyüşü yapma kararı almıştır.” denildi…

Grev çağrısında dikkat çeken önemli nokta; sendikanın sadece kendi örgütlü olduğu konulara ilişkin değil emek hareketinin genel durumunda yaşanan olumsuzlukların bütününe dair bir çağrı yapmış olması… Ve CTP-DP hükümetini “sermaye teslim olmuş” olarak tanımlıyor olması…

Kamuda örgütlü sendikalar ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen protokol görüşmeleri çöktükten sonra KTAMS’ın böyle bir açılım geliştirmiş olması, sendikal muhalefetin bütünü açısından önem arzediyor. Emekçilerin büyüyen huzursuzluğuna ilgisiz kalan CTP-DP hükümeti ise, sermayeye yönelik vergi aflarına, teşviklere ve kayırmacılığa devam ediyor…

Aşağıda tamamı görülebilecek çağrının etkili olabilmesi için, özel sektörde sendiklaşma konusunun acilen kamu sendikalarının gündemine girmesi ve emek hareketinin direnişine sendiklar dışındaki kitle örgütlerinin de dahil edilmesi ihtiyacı ise giderek büyüyor…

Elektrik ücretlerinde gerçek bir indirim yapılmaması, asgari ücretli çalışanların harçlardan muaf tutulmaması, Göç Yasası’nın uygulanmaya devam edilmesi gibi emek düşmanı politiklaların ön plana çıkarıldığı ve emeklilik yaşı, iş güvencesi gibi konuların vurgulandığı bildirinin tam metnini aşağıda bulabilirsiniz…

 

16 Şubat’ta genel greve…

AKP’nin dayatmasıyla 2009-2013 yılları arasında sözde iktidar koltuğunda oturan UBP sırasıyla,

–  2011 yılında eşel mobili dondurarak asgari ücretli ve kamu çalışanının maaşlarını %14.72 geriletmiş,

–   Sosyal Sigortalar yasasında değişiklik yaparak bu yasa kapsamında çalışan kamu ve özel sektör çalışanlarının 50 olan emeklilik yaşını 60’a yükseltmiş,

–   İhtiyat sandığı prim oranlarını %5’den %4’e düşürerek tüm kamu ve özel sektör çalışanlarının birikimlerini %20 çalmış,

–  47/2010 Sayılı GÖÇ Yasasını yürürlüğe koyarak genç kamu çalışanlarını açlık sınırı altında çalışmaya mahkum etmiş,

– Kıbrıslıtürk’lerin öz kuruluşu KTHY ve ETİ’yi batırmışdır.

 

Tüm bu emek düşmanı politikaları dayatma paketin bir unsuru olarak UBP yasallaştırırken sendikamız KTAMS’ın da içinde bulunduğu Sendikal Platform’un yanında eylemlerde yer alan ve mecliste bu dayatma yasalara HAYIR oyu veren CTP ve DP, halkın ve çalışanların verdikleri mücadelelerin sonunda “iktidar” olmuştur.

Emeğin partisi sloganı ile iktidar koltuklarına oturanlar muhalefette iken HAYIR oyu verdikleri yasaların değiştirilmesi için hiçbir politika üretmeyerek dayatma paketi UBP’nin bıraktığı yerden uygulamaya devam etmiş ve çalışanların haklarını budamaya yönelik olarak,

 

–    Sendikalar ile görüşmeden mesai saatlerini değiştirmeye çalışmakta,

–   Meclisin açık olduğu bir dönemde diktatör bir yönetim anlayışı ile yasa gücünde kararname ile 2015 yılı içi Hayat Pahalılığı ödeneği uygulamasını eşit artış yalanı ile kaldırmış,

–   GÖÇ Yasası’nın değiştirilmesi için her türlü yasa önerisine HAYIR oyu vererek gençlerimizin açlık sınırında bir ücret ile kamuda görev ifa etmeleri politikasına onay vermiş ,

–  Kamu ve asgari ücretli için bütçe de kaynak yok diyerek emeği ile geçinenleri ezmiş ancak çıkardıkları vergi affı ile sermayeye milyonlarca TL bağışlamış,

–   Elektrikte indirim yalanı ile halka 1 kuruş indirimi layık görüp sermayeye %36’lara varan indirim yaparak hükümet emeğin değil sermayenin yanında olduğunu tüm kamuoyuna göstermiştir.

 

Tüm bu gelişmeleri ve hükümetin emek cephesine yönelik tek bir olumlu adım atmamasını değerlendirmek üzere 9 Şubat Pazartesi akşamı toplanan sendikamız KTAMS Yönetim Kurulu, emeğe duyarsız kalan ve sermayeye teslim olan CTP-DP Hükümetine karşı KTAMS’ın örgütlü bulunduğu tüm işyerlerinde 16 Şubat 2015 Pazartesi 09.00-15.30 saatleri arasında ada genelinde Genel Grev ve protesto yürüyüşü yapma kararı almıştır.

 

Tüm kamu çalışanlarını,

-Çalışma saatleri hakkımızı çiğnetmemek için

-Eşit artış yalanı ile eşel mobilin kaldırılmasına karşı insanca ücret için

-GÖÇ Yasasına Dur demek için

-Asgari Ücretli çalışanların harçlardan muaf olması için

-Elektrikte indirim yalanı ile halkın kandırılmasına engel olmak için

-Kamuda iş güvenceli çalışma hakkı için

-Vardiya çalışanların insanca çalışma koşulları için

16 Şubat’ta genel greve katılamaya davet ediyoruz.

 

Ahmet Kaptan

Başkan”

 

54 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply