Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği: Evcil Hayvanlar Tehdit Değil, Sokak Hayvanlarına Mama ve Su Desteği Lazım

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Covid -19 hastalığının ülkede yayılımını sınırlandırma, vaka sayısının artmasını engellemeye yönelik alınması gereken tedbirler konulardaki fikirlerini paylaşmak amacıyla bir bildiri yayınladı.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Veteriner Dairesi Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Sendikası ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Hekimler Grubu’nun bildirisinde atılması tavsiye edilen adımlar şu şekilde sıralandı:

 1. Acil olarak bir Kriz Masasının kurulması ve hastalıkla ilgili her türlü gelişmenin Kriz Masası aracılığıyla kamuoyuna sunulması,
 2. Çevre ve Halk sağlığının korunması amacıyla veteriner hekimler ile beşeri hekimlerin “Tek Sağlık” ilkesini benimseyerek bütünlüklü sağlık politikalarının oluşturulması,
 3. Dezenfeksiyon uygulamalarının genişletilmesi kapsamında aşağıdaki ilave tedbirlerin alınması önerilmektedir:
 4. Ülke çapında faaliyette olan tüm işletmelerin giriş ve çıkışlarına dezenfektanlı halı-paspas serilerek şahısların ayakkabılarının altı ile virüsü yaymalarının engellenmesi
 1. Süpermarketlerdeki sebze ve meyvelerin çıplak elle seçilerek virüsün diğer insanlara bulaştırılmasının önüne geçilmesi amacıyla, markete giren herkese eldiven verilmesi ve bu eldivenlerin market çıkışında ağzı kapalı çöpe atılmaları
 2. Ülke çapındaki tüm benzincilerin giriş ve çıkışlarına dezenfektanlı halı serilerek, benzin istasyonuna giren tüm araçların tekerleklerinin dezenfeksiyonunun sağlanması
 3. Parklarda ve sokaklarda dezenfeksiyon işlemlerinin başlanması
 4. Dezenfeksiyonda kullanılacak olan ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü (D.S.Ö) ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın tavsiye ettiği Aldehit ve Klor içeren ürünlerden olması, Alkol bazlı olanların da içerdiği alkol oranının en az %70 olması,
 5. Avrupa Birliği’nden ülkemize hibe olarak verilmesi planlanan beş milyon Euro’nun dezenfektan ürünleri, eldiven ve maske gibi hastalıktan korunmada kullanılan temel malzemeler ile PCR kitleri şeklinde tedarik edilmesi,
 6. Artan eldiven ve maske ihtiyacını karşılayabilmek için yerli üretimin desteklenerek, talebin iç piyasadan tedarik edilebilmesi yönünde gerekli adımların atılması,
 7. Türkiye’nin dışarıya alkol ve dezenfektan ihracatını durdurma tedbirlerinden ülkemizin muaf tutulması,
 8. Ülkemizde yaşanan alkol bazlı dezenfektan sıkıntısını aşmak amacıyla, yerel sanayide alkol kullanan işletmelerden alkol tedariği yoluna gidilmesi,
 9. Solunum cihazı sıkıntısı yaşanmasını engellemek için gerekli tedbirlerin alınması kapsamında; veteriner kliniklerinde insanların kullanımına uygun olan tüm solunum cihazlarının envanterinin çıkarılması ve gerekli hallerde kullanılabilmesinin sağlanması,
 10. Hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kitlerinin güvenilir olması ve güvenirliliği sorgulanabilecek kitlerin kullanılmasından uzak durulması,
 11. Ülkemizde Biyogüvenlik seviyesi en az 3 olan bir Viroloji Teşhis ve Araştırma Laboratuvarı’nın kurularak teşhiste dışarıya bağımlılığın azaltılmasına yönelik çalışmalar başlatılmalıdır.

Evcil Hayvanlar Tehdit Değil

Covid-19 hastalığının kedi ve köpeklerden bulaşma durumu ile ilgili pek çok soru sorulduğunu velirten Veteriner Hekimler, kedi ve köpeklerdeki koronavirüsünün, insanlarda görülen virüslerden farklı olduğunu ve evcil hayvanlardan insanlara Covid-19 hastalığının bulaştığına dair bir olgu bildirilmediğini vurguladı. Bu sebeple, evcil hayvanların, halk için tehdit oluşturmadığı kaydedildi. Açıklamada, sokak hayvanlarının ekonomik tedbirler nedeniyle yemek-su bulamama riskiyle karşı karşıya kaldığı, bu nedenle onlara yemek ve su verilmesi konusunda duyarlılık gösterilmesi de talep edildi.

Gıda Güvenliği Sağlanmalı

“Tüm dünyada patlak veren bu hastalık nedeniyle her ülke kendi halkına yetebilmek için bazı tedbirler almaya başlamıştır” denilen açıklamada, “Bizim gibi ithalata bağımlı ülkeler bu tedbirlerden en fazla etkilenecek ülkelerdir.  Yerli üretimin özellikle temel gıdalar olan et, süt ve tarla ürünleri yönünde artırılması ve en kötü zamanlarda halkın karnını doyuracak şekilde bir yapılanma içerisine girilmelidir. Aynı şekilde temel sanitasyon malzemelerinin ülkemizde üretilebilir hale gelmesi hem dışarıya bağımlılığı azaltma hem de istihdam sağlama anlamında ülkemize katkı yapacaktır.” İfadesi kullanıldı.  

Veteriner Dairesi’nin, bu olağanüstü günlerde hizmetlerine kesintisiz devam ettiği ve Mezbahalarda rutin denetimlere, çiftliklerde kasaplık hayvanlara kulak numaraları takılmasına, ithalat ve ihracaatlarda gıda kontrollerinin yapılmasına, et ve süt ürünleri kontrolleri ile gümrük kontrollerine ve laboratuvarlarda gıda güvenliğine yönelik tahlillere devam ettiği de kaydedildi.

Veteriner Dairesi’nin, görev verilmesi durumunda tüm araç-gereç ve personeli ile gerekli görülecek tüm kamusal alanlara dezenfektan uygulamalarına da yardımcı olacağı bildirildi.

12 Paylaşımlar