“Kişileri Damgalamak İnsan Hakları İhlalidir ve Suçtur”

Evrensel Hasta Hakları Derneği Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir’in söylemleri ile açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, Nadir’in mahremiyet hakkını ihlal ettiği belirtilerek, bu hakkın ihlal edilemeyeceğini söyledi.

Derneğimiz, küresel bir salgın olan ve ülkemizde de yerel bulaş gösteren COVİD 19 virüsüyle mücadelede  önemli birkaç hususu bir kez daha hassasiyetle  kamuoyunun dikkatine getirmek istemektedir.

Mahremiyet Hakkı İhlalleri

Gerek bazı haber kanallarının servis ettikleri haberlerde, gerekse kişilerin sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda, hasta mahremiyeti ilkesine uyulmadığı görülmüş ve Derneğimizce bu hususun yeniden değerlendirilmesi gerektiği tespit edilmiştir.

Bilindiği üzere hasta mahremiyeti, hastanın sağlığı ile ilgili bilgilerin gizliliği ile birlikte bedensel ve manevi değerlerinin de mahremiyetini ve korunmasını güvence altına almayı gerekli kılar. Hasta mahremiyeti uluslararası sözleşmeler ve evrensel hukuk normları ile güvence altına alınmış ve başta Anayasamız olmak üzere, hukuğumuzda birden fazla yasa ve tüzükte söz konusu mahremiyetin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Anayasamızın 19.ncu maddesinde özel hayatın gizliliğine ilişkin, herkesin, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahip olduğu belirtilerek, kişilerin hem özel hayat, hem de aile hayatı güvence altına alınmış ve diğer kişilere de bu hakka saygı gösterilmesi emredilmiştir.

 “İyi İdare” ve  “Kişisel Verilerin Korunması” yasaları özel hayatın gizliliğine saygı duyulmasını ve kişilere ait bilgilerin korunmasını emreder. Sağlık Çalışanları Yasası, K.T. Tabipleri Birliği Yasası, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Tıp Ahlak Tüzüğü,Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Disiplin Suçları Soruşturma ve Yargılama Tüzüğü sağlık çalışanlarına bu hakkı korumakla yükümlü kılmaktadır. Mahremiyet hakkına sadece yaşadığımız sürece değil, ölüm olayı sonrasında da uyulması gerekmektedir.

Mahremiyet ilkesine uyulmayan istisnalar şunlardır, Öncelikle hastanın rızası durumunda hastanın mahrem bilgileri paylaşılabilir. Mahkemelerin bilgi istemesi, doktorun tanıklık ediyor olması, hasta hakkındaki bilgilerin saklanmasının üçüncü kişiye zarar vermesi ve bulaşıcı hastalık ve salgınlarda bildirim zorunluluğu kapsamında hasta mahremiyeti ilkesine uyulmaz.

En temel hasta haklarından olan “mahremiyet hakkı”,  pandeminin başıdan itibaren gerek hükümet edenler, gerekse de basın ve sosyal medya üzerinden sürekli olarak ihlal edilmektedir. Evrensel Hasta Hakları Derneği, bu hak ihalinin son bulması için defaten kamuoyunu bilgilendiren  çağrılar ve girişimler yapmaıyı kendine görev bilmiştir.

İçinden geçtiğimiz bugünlerde farklı mecralarda hem hastanın mahremiyet hakkı ihlali, hem de rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gören insanları ötekileştirerek damgalama, değersizleştirme ve ayrımcılığa uğratma girişimlerinin süregeldiğine tanıklık ediyoruz.

Kişileri/grupları damgalamak insan hakkı ihlali olduğu için suçtur

Kıbrıs TV’de yayınlanan bir programa telefonla bağlanan Kıbrıs Medya Grubu Kurucu Başkan Yardımcısı Nur Nadir, program esnasında bir basın mensubuna yönelik yapmış olduğu açıklamada mahremiyet hakkı ihlali yapmış, bunu yaparken de antidepresan tedavisi görenlerin çalışma yaşamına uygun olmadığını ima ederek bu kişileri damgalamıştır. Unutulmamalıdır ki mahremiyet hakkını ihlal etmek ve kişileri/grupları damgalamak hem insan hakkı ihlali olduğu için suçtur, hem de medya etik kurallarına aykırıdır.

Evrensel Hasta Hakları Derneği, insan hakları ve etik değerler kapsamında önemli bir hasta hakkı olan “mahremiyet hakkı”nın  korunması için   hepimizin hassasiyet göstermesi gerektiğini önemle hatırlatmayı görev bilmektedir.     

7 Paylaşımlar