KTOEÖS’TE İSTİFA EDEN YK ÜYELERİ: “RAKAMLARLA OYNAYARAK SENDİKA YÖNETİLEMEZ”

Geçtiğimiz gün KTOEÖS’ı yönetiminin geröekleştirmiş olduğu “referandum” sonrasında çıkan sonuçlarla ilgili KTOEÖS yönetim ve disiplin kurulundan istifa eden üyeler açıklama yaptı.

Açıklamada “Bilindiği üzere KTOEÖS  yönetim kurulunda farklılıkların yansıtılması ve demokratik katılımcılık yitirilmiş, öğretmenin  bütününün  temsiliyeti  ortadan  kalkmış,  öğretmenin  haklarını  korumaya  yönelik kararların alınması olanaksız hale gelmiştir.  Bu sebeplerden ötürü KTOEÖS tüzüğünün 12/a(2) maddesinin sendika  üyelerine  verdiği  yetkiye  dayanarak  üyeler tarafından toplanan ve  tüzüğün emrettiği üye tamsayısının 1/5 oranındaki  yeter sayının üzerinde olan 744 adet imza sendikamızın yönetim kurulu başkanlığına teslim edilmiştir. Bununla birlikte gereğinin yapılıp genel kurulun bir ay içerisinde süratle olağanüstü olarak toplanması için Sendikalar Mukayitliğine de gerekli bildirim yapılmıştır.” dendi.

Yapılan referandumun bağımsız ve güvenilir bir referandum olmadığı vurgulanan açıklamada “Tahir Gökçebel ve ekibi koltukta kalma adına bağımsız bir divan tarafından değil de kendi belirlediği üyeler tarafından yönetilen bir ‘‘referandum’’ gerçekleştirmiştir” vurgusu da yapıldı.

KTOEÖS’ında örgütlü öğretmenlerin yapılan “referandum”un tüzük dışı olmasında “referandum”u boykot ettiği de söylenen açıklamada “Özellikle Güzelyurt ilçesine bağlı okullara bakıldığında boykutın derecesi yadsınamayacak düzeydedir. Öyle ki, Lefke ve Güzelyurt’taki okullarda toplam olarak 47 kişi evet oyu kullanırken 208 kişi topluca boykot uygulamıştır.” dendi.

Toplanan 744 imzayla Olağan Üstü Genel Kurul çağrısı yapan öğretmenler “Sendika üyelerimizin sadece yüzde 36’sı kendi tabiriyle Tahir Gökçbel ve ekibine ‘‘güven’’ beyan etmiştir. Geri kalan yüzde 64’lük kesim ise ‘‘sendikamızın birlik ve bütünlüğünün tescil edileceği ve doğrudan demokrasinin gereği olarak’’ genel kurulu işaret etmektedir. Bu noktadan hareketle,  üyeler tarafından toplanan ve yeter sayının çok üzerinde olan 744 imzanın gereği yapılarak genel kurul derhal toplanmalıdır. Bu süreçte gerek imza vererek genel kurula gidilmesi yönünde cesurca çağrı yapan, gerekse ‘referandum’u boykot ederek tepkisini gösteren veya ‘referandum’da mevcut yönetime hayır diyerek sendikasına sahip çıkan ve bizlere bu demokrasi kavgasında cesaret veren tüm meselktaşlarımıza teşekkür ederiz. Bilinmelidir ki, tüm üyenin iradesinin hayat bulması için bundan sonraki sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dendi.

Açıklamanın tamamı:

Rakamlarla oynayarak sendika yönetilemez 

ÖĞRETMEN ‘‘GENEL KURUL’’ DEDİ

Bilindiği üzere KTOEÖS  yönetim kurulunda farklılıkların yansıtılması ve demokratik katılımcılık yitirilmiş, öğretmenin  bütününün  temsiliyeti  ortadan  kalkmış,  öğretmenin  haklarını  korumaya  yönelik kararların alınması olanaksız hale gelmiştir.  Bu sebeplerden ötürü KTOEÖS tüzüğünün 12/a(2) maddesinin sendika  üyelerine  verdiği  yetkiye  dayanarak  üyeler tarafından toplanan ve  tüzüğün emrettiği üye tamsayısının 1/5 oranındaki  yeter sayının üzerinde olan 744 adet imza sendikamızın yönetim kurulu başkanlığına teslim edilmiştir. Bununla birlikte gereğinin yapılıp genel kurulun bir ay içerisinde süratle olağanüstü olarak toplanması için Sendikalar Mukayitliğine de gerekli bildirim yapılmıştır.

Bununla birlikte, Tahir Gökçebel ve ekibi koltukta kalma adına bağımsız bir divan tarafından değil de kendi belirlediği üyeler tarafından yönetilen bir ‘‘referandum’’ gerçekleştirmiştir. Bu referandumun tüzük açısından hiçbir geçerliliği olmamasına rağmen ‘‘referandum’’ sonuçlarını yine de doğru bir bakış açısıyla okumak son derece önemlidir. Toplamda 2492 üyeye sahip bir sendikanın, öğretmenin bir kısmının değil ‘‘tamamının’’ nabzını almak amacıyla yapıldığı söylenen bir oylamada sayılarla oynayarak yine kendi tabirleriyle ‘‘güven oyu aldık’’ denilmesi en hafif tabirle doğruları çarpıtmaktır. Oysa, bu referandumda yalnızca 946 kişi evet oyu kullanmış olup Tahir Gökçebel ve ekibi üyenin sadece yüzde 36’sının onayını almıştır. Üye tam sayısının yüzde 64’ü ise ya bu referandumda ‘‘hayır’’ demiş ya da bu oylamayı boykot etmiştir.

Bu açıdan bakılınca, sadece kullanılan oylara bakıp özellikle bütünsel olarak referandumu bilinçli bir şekilde boykot eden üyelerin yok sayılması kabul edilemezdir. Bu tavır gerçekleri çarpıtmak olduğu kadar aynı zamanda üyelerimizin iradesine hakarettir. Aşağıdaki tabloda verilen örneklerde belirtildiği gibi birçok okulda topyekün bir boykot yapılmıştır.

 

Okul Adı (Genel) Evet Hayır Boykot
Anafartalar Lisesi 22 17 28
Cumhuriyet Lisesi 7 18 25
Sedat  Simavi E.M.Lisesi 25 9 45
Lefkoşa Türk Lisesi 10 30 43

Kaldı ki, boykotlar sadece okul düzeyinde değil, belli bölgelerdeki tüm okullar düzeyinde yaşanmıştır. Bu okullardaki öğretmenler mevcut yönetime olan güvensizliğini ve tüzük dışı bu uygulamayı kabul etmediğini ‘‘örgütlü’’ bir şekilde referanduma katılmayarak göstermiştir. Özellikle Güzelyurt ilçesine bağlı okullara bakıldığında boykutın derecesi yadsınamayacak düzeydedir. Öyle ki, Lefke ve Güzelyurt’taki okullarda toplam olarak 47 kişi evet oyu kullanırken 208 kişi topluca boykot uygulamıştır.

 

Okul Adı (Güzelyurt) Evet Hayır Boykot
Cengiz Topel E.M. Lisesi 0 0 40
Güzelyurt Meslek Lisesi 4 1 55
Şht.Turgut Ortaokulu 6 3 51
Kurtuluş Lisesi 14 27 9
Güzelyurt T.M. Koleji 1 0 42
Toplam 47 39 208

 

Görüldüğü üzere 946 evet oyuna karşılık, 646 hayır oyu verilmiş olsa da sistemli bir şekilde üyelerimizin büyük bir çoğunluğu referanduma katılmayarak net bir tavır sergilemiştir. Toplam üye sayısının 2492 olduğu dikkate alındığında tam olarak 900 üye oy vermemiştir. Bu gerçek bilinerek boykot yoktur ve bu üyeler okula gitmeyen ve/veya emekli üyelerden oluşmaktadır demek büyük bir gaflettir. Kaldı ki, emekli üye sayımız 239 kişidir ve bunların bir kısmı da gerek okullara giderek gerekse sendika binasında kurulan sandığa giderek oy kullanmıştır.

Sonuç ortadadır ve nettir. Sendika üyelerimizin sadece yüzde 36’sı kendi tabiriyle Tahir Gökçbel ve ekibine ‘‘güven’’ beyan etmiştir. Geri kalan yüzde 64’lük kesim ise ‘‘sendikamızın birlik ve bütünlüğünün tescil edileceği ve doğrudan demokrasinin gereği olarak’’ genel kurulu işaret etmektedir. Bu noktadan hareketle,  üyeler tarafından toplanan ve yeter sayının çok üzerinde olan 744 imzanın gereği yapılarak genel kurul derhal toplanmalıdır.

Bu süreçte gerek imza vererek genel kurula gidilmesi yönünde cesurca çağrı yapan, gerekse ‘referandum’u boykot ederek tepkisini gösteren veya ‘referandum’da mevcut yönetime hayır diyerek sendikasına sahip çıkan ve bizlere bu demokrasi kavgasında cesaret veren tüm meselktaşlarımıza teşekkür ederiz. Bilinmelidir ki, tüm üyenin iradesinin hayat bulması için bundan sonraki sürecin de takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Saygılarımızla.

KTOEÖS eski Yönetim Kurulu üyeleri
Ayşe Zehirok
İlknur Işıl Türkmen
Kutay Bektaşoğlu
Mehmet Şanlıtürk
Mehmet Şekerli
Mehmet Taşker
Nuray Özgeçen
Muharem Uzun (Displin Kurulu)

85 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply