Limanların Özelleştirilmesi için Ön Rapor Hazırlanıyor

Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Bakanlar Kururu kararına göre, Özelleştirme Yasası kapsamında kurulmuş olan Ön Rapor Hazırlama Komisyonu limanların özelleştirilmesinin ilk adımı olan ön raporu hazırlayacak.

Limanları sermayeye peşkeş çekmeye hazırlanan hükümet, limanların özelleştirilmesi için ön rapor hazırlanması adına almış olduğu kararı “deniz ulaşımında etkinliği ve verimliğin sağlanması, ihtiyaç duyulan yeni yatırımların yapılması, limanların verimli işletilmesi ve yeniden yapılandırılması” gerekçesine bağladı. Alınan karar kapsamında ülkemizdeki limanların özelleştirilmesi için ön raporu hazırlayacak olan ve Özelleştirme Yasası kapsamında kurulmuş olan Ön Rapor Hazırlama Komisyonu, rapora limanların son iki yıllık mali yapısını, yeni yatırımlara ihtiyaç duyulup duyulmadığını ve ihtiyaç duyulan yatırımın bedelini ekleyecek.

10 Paylaşımlar