Mağusa’da Çocuğun Cinsel İstismarı

Mağusa’da 44 yaşındaki O.D, 7 yaşındaki oğlunun cinsel organını öperken, 13 yaşındaki kızına poz verip fotoğraf çektirdi. Çektirdiği fotoğrafı ise sosyal medya hesabından yayınladı.

O.D, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaşınca, polis harekete geçti. Derdest emri gereği evinde tespit edilip tutuklanan O.D, Mağusa Polis Müdürlüğü’nde sorguya alındı.

“’Erkekliğini’ Göstermek İçin”

“Kötü niyetim yoktu” diye ‘pişmanlığını’ dile getiren O.D’nin, oğlunun ‘erkekliğini’ göstermek için fotoğraf çektirdiği izahatında bulunduğu öğrenildi.

Polis, Çocuk İstismarından Dava Okumadı

Ortada hem fiziksel temas kurulan hem de fotoğraf çektirilen çocuğun istismarı varken, Polis, O.D’ye “Çocuğa karşı namus ve ahlaka aykırı hareket” suçundan yazılı dava tebliğ etti.

İşlenen fiilin, fiili ağır bir suç olarak sayan Ceza Yasası’nın 152. ve 154. maddeleri kapsamında değerlendirilmek yerine, Polis fiili hafif bir suç olarak sayan Ceza Yasasının “Aykırı Davranış” ve “Çocuklar ve Aklen Sakatlar İle İlgili Adaba ve Ahlaka Aykırı Hareketler” bölümü kapsamında değerlendirdi.

Polisin dava getirmediği maddeler ağır ceza kapsamındayken, dava okuduğu madde fiili hafif suç kapsamında değerlendiriyor.

Polisin ağır cezalık bir fiil söz konusu iken bundan neden kaçındığı merak uyandırarak, “Yoksa Polis, babanın oğlunun ‘erkekliğiyle’ gurur duyma hikayesiyle empati mi yaptı?” sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal Hizmetler Ne Yapacak?

İşlediği suçtan ileride yargılanacak olan kktc vatandaşı O.D.’nin suçunu kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilgili bilgilendirilen Sosyal Hizmetler Dairesi’n ne yapacağı merak ediliyor.

Çocuk ve anneNİN sosyal hizmetler tarafından alındı ve başka bir eve yerleştirildiği gelen bilgile arasında.

Daire yetkililerinin gerekli işlemleri başlatacağı ifade edildi.

Öte yandan bazı haber sitelerinin istismar olayının fotoğrafını yayınlamaları ise halkta büyük tepkiye yol açtı.

İlgilli maddeler şöyle:

Cinsel Saldırı 20/2014 152. (1) Her kim, bir kişiyle, o kişinin rızası olmaksızın, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurarsa, hafif bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

(2) Her kim, yukarıdaki (1)’inci fıkrada düzenlenen suçu;

(A) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle; veya

(B) Eşine, sevgilisine (partnerine), eski eşine veya eski sevgilisine (eski partnerine) karşı; veya

(C) Üvey olsun olmasın, çocuğuna, torununa, annesine, babasına, kardeşine, büyükbabasına, büyükannesine karşı; veya

(Ç) On altı yaşından büyük on sekiz yaşından küçük veya zihinsel engelli bir kişiye karşı; veya

(D) Silah veya fiziksel şiddet kullanarak veya başka kişilerle birlikte; veya (E) Tehdit yoluyla; veya

(F) Koruma veya bakım sorumluluğu altında bulunan kişiye karşı; veya

(G) Mağdurun cinsel yönelimi, cinsiyet kimliği veya cinsiyeti dolayısıyla duyduğu nefret veya önyargı saikiyle işlerse ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde dört yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Ceza Yasası 154’ün 1. Fıkrası şöyle: 

On sekiz yaşından büyük bir kimse, on altı yaşından küçük bir çocukla, cinsel davranışla ve kasten fiziksel temas kurar veya çocuğun kendisiyle fiziksel temas kurmasını sağlarsa ağır bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde altı yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.

Aykırı Davranış 15,22/1989 176.

Her kim umumi bir yerde namus ve ahlâka aykırı bir davranışta bulursa hafif bir suç işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde, yüz bin Türk Lirasına kadar para cezasına veya üç aya kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.

Çocuklar ve Aklen Sakatlar İle İlgili Adaba ve Ahlaka Aykırı Hareketler 2, 20/1974 16,22/1989 176A.

Bu Yasanın veya diğer herhangi bir yasanın kuralları uyarınca ayrı bir suç teşkil etmesine halel gelmeksizin ve suçla ilgili yerin umumi, hususi veya başka bir yer olduğuna bakılmaksızın, on dört yaşını tamamlamamış bir küçüğün veya yapılan işin niteliğini takdir edemeyecek derecede aklen sakat veya olgunlaşmamış herhangi bir kişinin huzurunda veya görebileceği yerde ahlâka veya adaba aykırı herhangi bir gösteri veya harekette bulunanlar ; veya bu gibi bir küçük veya öteki kişinin , teşvik sonucu veya teşviksiz olduğuna veya rızası olup olmadığına bakılmaksızın, böyle bir gösteri veya harekete katılmasına izin verenler veya göz yumanlar, suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde iki yıla kadar hapis cezasına veya iki milyon Türk Lirasına kadar para cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.

340 Paylaşımlar