Nükleere Hayır Platformu Sağlık Bakanı ile Görüştü

Nükleere Hayır Platformu sağlık bakanı ile görüştü. 

Çeşitli derneklerden, çevre örgütü, meslek örgütü ve siyasi hareketlerden oluşan Nükleere Hayır Platformu, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile bir görüşme gerçekleştirdi. Platform heyetini sıcak bir ilgi ile karşılayan Besim, kendisinin de bu Platform içerisinde bir sağlıkçı olarak yıllarca mücadele ettiğini ve nükleer güç santrallerinin halk sağlığına zararları konusunda aynı fikirlerinin devam ettiğini vurguladı.

Uluslararası Çevre Hukukuna Uygun Olarak Hükümet Düzeyinde Tedbir Alınmalı

Platform temsilcileri, nükleer santrallerin zararları konusunda sunum yapmak ve Bakanı ikna etmek zorunda olmadıkları için memnuniyet duyduklarını ve nükleere karşı bir Sağlık Bakanı’nın ülkemiz için şans olduğunu belirttiler. Ardından görüşme taleplerinin sebebini anlatarak; Akkuyu’da yeniden hareketlenen nükleer santral sürecine hükümet düzeyinde tedbir alınmasını, uluslararası çevre hukuku kuralları dikkate alınarak Türkiye hükümeti ile bu konuda temaslar gerçekleştirilmesini talep ettiler. Akkuyu’daki santralin, bizim ülkemizde yer almasa bile 90 kilometre mesafede olması sebebiyle en çok ülkemizi etkileyeceğini vurgulayan Platform temsilcileri, Türkiye’nin de taraf olduğu Nükleer Güvenlik Sözleşmesi’nin yer seçimi konusundaki 17. maddesi, uluslararası çevre hukukunun önemli ilkelerinden “ciddi nitelikteki sınıraşan çevresel kirliliklere neden olma yasağı” ve bu ilkenin dayandığı Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 74. maddesinde yer alan “iyi komşuluk ilkesi” hususunda Bakan’a bilgi verdiler. Sağlık Bakanı’ndan, konuyu hükümete de aktararak nükleer tehdit konusunda koruyucu hekimlik yapması talep edildi. Hükümetin, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu uluslararası hukuk kurallarını dikkate alarak Akuyu’daki santral konusunda halk sağlığını korumak yönünde adımlar atması da istendi.

Çernobil’in Yıldönümünde Etkinlikler Yapılacak

Ayrıca Nükleere Hayır Platformu’nun, Nisan ayı içerisinde Çernobil faciasının yıldönümü sebebiyle gerçekleştireceği çeşitli etkinlikler konusunda Besim’e bilgi verildi ve Bakan bu etkinliklere davet edildi.

28 Paylaşımlar