Ombudsperson’dan Onur Yürüyüşüne Destek

Ombudsperson Emine Dizdarlı resmi siteden yaptığı açıklamada LGBTİ bireylerine yönelik ötekileştirme ve ayrımcılığın kaldırmak için düzenlenecek olan 21 Mayıs 2016 cumartesi günü Suitex önünde 17:30’da başlayacak olan yürüyüşe halkımızı katılmaya çağırarak destek beyan etti.

Emine Dizdarlı’nın yapmış olduğu açıklamanın tam metni :

17 Mayıs Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü nedeniye Ombudsman Emine Dizdarlı’nın Açıklaması

Her ne kadar da ülkemizdeki yasal mevzuat Avrupa ülkeleri ve diğer dünya
ülkeleri ile ayni olmasa da, dünyada Ombudsman’ın en önemli görevlerinden
bir tanesi insan haklarını korumak ve devletin organlarının insan haklarına
uygun hareket edip etmediğini denetlemektedir. Bu bağlamda , Güney Kıbrıs
Ombudsman Dairesi, insan haklarının uygulanmasını sağlamak için ayrı bir
insan hakları birimi oluşturmuştur.

İnsan haklarını korumanın ve bu hakların uygulanmasının sağlanmasının her
insanın görevi olduğu düşüncesindeyim. Bu nedenle 17 Mayıs Uluslararası
Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü çerçevesinde, gerek farkındalık
yaratmak, gerek ise toplumsal bilinç kazandırmak adına, toplumumuzda
bulunan LGBTİ bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları insan hakları
ihlallerini ve sosyal sorunların tartışılması gerektiği düşüncesindeyim.
Fasıl 154 Ceza Yasası’nda yapılan tadilatlar sonucunda eşcinsel ilişkinin suç
olmaktan kaldırılması olumlu bir gelişme olsa da, bu gelişme toplumumuzda
yer alan LGBTİ bireylere yönelik insan hakları ihlallerini, ötekileştirmeyi ve
nefret suçlarını ortadan kaldırmış değildir. Yine Fasıl 154 Ceza Yasası’nda
Cinsiyete, Cinsel Yönelime veya Cinsiyet Kimliğine Yönelik Zem ve Kadih
suçu getirilmiş ancak bu yasa maddesi de toplumumuzdaki LGBTİ bireylere
karşılık önyargıyı ve ayrımcılığı kaldırmaya yetmemiştir. Toplumumuzdaki
LGBTİ bireyler, halen cinsel tercih ve cinsiyet kimlikleri nedeniyle ayrımcılığa
maruz kalmakta, iş bulmakta zorlanmakta ve toplumdan dışlanmaktadırlar.
Avrupa Birliği, LGBTİ bireylerin iş yerinde herhangi bir ayrımcılığa maruz
kalmalarını engellemek maksadıyla 2000/78/EC sayılı Avrupa Birliği İş Eşitliği
Çerçevesi Direktifini ( The Employment Equality Framework Directive)
çıkarmış ve bu Direktif ile kişilerin iş yerinde engelleri, cinsel tercihleri, din
veya inançları veya yaşları nedeni ile ayrımcılığa maruz kalmalarını
engellemeyi hedeflemiştir.

Ülkemizde LGBTİ bireylerin yaşadığı bir diğer sorun ise trans bireylerin yasal
olarak cinsiyet değiştirme hakkına sahip olmamalarıdır. Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi bir çok kararında ve özellikle Kück kararında devletlerin trans
bireylere cinsiyet değiştirme maksadıyla ameliyat olma şansını sağlamakla
yükümlü olduğunu ve yine devletin kimlik belgelerinde değişen cinsiyeti
tanıma yükümlülüğü olduğunu belirtmiştir. Ne yazıkki ülkemizdeki mevzuat
trans bireylere cinsiyet değiştirme hakkı tanımadığı gibi, bu bireylerin ameliyat,
tıbbi yardım ve diğer ihtiyaçları ile ilgili de herhangi bir düzenleme
getirmemektedir.
LGBTİ bireylere yönelik ötekileştirme , nefret suçu, nefret söylemi ve
ayrımcılığı kaldırmanın önemini tekrar vurgularken, 21 Mayıs Cumartesi günü
saat 17.30’da Lefkoşa Dereboyu’nda Suitex önünde başlayacak olan onur
yürüyüşünün bu ötekileştirmeyi, nefret söylemini ve ayrımcılığı kaldırma
yönünde önemli bir adım olmasını dilerim.
Emine Dizdarlı
Yüksek Yönetim Denetçisi