ÖNCE HİBE SONRA ZİYARET! (ADL-ÖZEL)

(YORUM-HABER)

Milli Eğitim Bakanı Özdemir Berova bugün ÖDTÜ Kıbrıs Kampüsü’nü ziyaret ediyor. Ziyaretin hangi sebeple gerçekleştiğine dair bir açıklama bulunmazken akıllara 2015 yılı mali bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın gider kaleminden ODTÜ Kıbrıs için ayrılan 3 Milyon liralık hibe geliyor.
Bilindiği üzere Özdemir Berova “eksiklik ve sorunları yerinde görmek” maksadıyla devlet okullarına bir dizi ziyaret başlatmış ancak herhangi bir yüksek öğrenim kurumuna henüz uğramamıştı. Türkiye’de hatırı sayılır bir devlet üniversitesi olan ancak kktc’de paralı eğitim veren bir özel üniversite statüsüne sahip ODTÜ Kıbrıs’a karşı bu özel alakanın hangi sorun ve eksiklikleri yerinde görmek maksadını taşıdığı ve henüz “sorunlarını yerinde görmeden” 3 milyon TL hibe edip neden bundan sonra ziyaret ettiği ise bir muamma.
Milli Eğitim Bakanlığı Genel Bütçesi’nden Kesinti
2015 yılı mali bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı kaleminde yapılan genel kesinti göze çarpıyor. Her ne kadar Berova bir süredir “eksiklikleri yerinde görmek” maksadıyla okulları geziyor olsa da 2015 yılı mali bütçesinde ilk ve orta öğretim için ayrılan ödeneğin kısıtlanmış olması ve öğretmen eksikliği, okul imkanlarının ve dersliklerin iyileştirilmesi gibi taleplerin hiçbirine Bakanlar Kurulu karar tutanaklarında rastlanmıyor oluşu ODTÜ Kıbrıs’a yapılan hibenin ve akabinde gerçekleştirilen ziyaretin nedeninin ne olduğu sorusunu daha da önemli kılıyor.
Yüksek Öğretim Demişken
3 milyon TL’lik hibe bir köşede dururken, her ne kadar da piyasalaştırılsa da kamu elinin yüksek öğretimde henüz kaybolmadığı iki kurumdan biri olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin bütçesinden yapılan 6 Milyon TL’lik kesinti Milli Eğitim Bakanlığı kalemleri arasında en rahatsız edici konuma sahip. Yönetiminin piyasalaştırma çabaları ve DAİ ile DAK’ın özelleştirilmiş olmasına karşı kamusal eğitimin yüksek öğretimde son iki kalesinden biri olan DAÜ’nün personel ve akademik giderlerle ilgili sorunlarına hükümet kanadından hiçbir çözüm getirilmezken tam tersine 6 Milyon TL’lik bütçe kesintisi yapıldı. Eğitim Bakanlığı, DAÜ bütçesinde kesinti yapmak yerine, DAÜ’yü kamusal, bilimsel ve demokratik eğitim veren bir üniversiteye dönüştürmesi gerekir.
Haa, Bir de Burslar Vardı!
Türkiye ve kktc’de eğitim gören üniversite öğrencilerinin aldığı yükseköğrenim burslarının her ay ayrı bir bahaneyle geç yatırılması hatta çoğu zaman bu gecikmenin birkaç ay sürebiliyor olması da “3 Milyon TL ne iş ?“ diye sordurtmuyor değil lakin bu da bir kenara kktc ve Türkiye haricindeki ülkelerde öğrenim görmekte olan Kıbrıslı Türk öğrencilerin burs hakkının dahi olmaması ve bir süredir bununla ilgili mücadele veriyor oluşlarına hükümetin ve bizzat Milli Eğitim Bakanlığı’nın kulak tıkıyor olması da mevzubahis hibeye ilişkin öfke ve merağı körüklüyor. kktc’de %100 kamusal eğitim veren bir devlet üniversitesinin olmaması konusuna ise buradan hiç girmiyoruz…

88 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply