Örgütlerden 14 Ağustos için çağrı: “Bağımsız Kıbrıs’ı Beraber Kuralım”

Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik , Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Kıbrıs Sosyalist Partisi’nden oluşan 6 örgüt, 14 Ağustos Bağımsız Kıbrıs Organizasyonu için 21 Temmuz 2017 tarihinde yapılacak olan toplantı için çağrı metni yayınladı.

Yayınlanan metinde, pek çok gücün saldırısına ve işgaline uğrayan Kıbrıs adası için 1974 yılının bir dış müdahale yılı olduğuna ve bölünmüş adamız üzerinde emperyalist saldırıların, gericiliğin, emek sömürüsünün devam ettiğine dikkat çekildi.Tüm bu saldırılar karşısında halkların kardeşliği ve barış için halkın tüm örgütlerinin birlikte mücadele vermesi adına yapılacak olan Bağımsız Kıbrıs organizasyonu için 21 Temmuz 2017 tarihinde, saat 18:00’da TDP lokalinde yapılacak olan toplatıya çağrıldı.

Çağrı metni şöyle:

“Kıbrıs adası tarih boyunca bölgede egemenlik kurmayı amaçlayan farklı güçlerin saldırıları ve işgallerini yaşamıştır. Ada üzerinde egemenlik kuran her güç, ada halklarına karşı yeni baskılar ve zulüm getirmiştir. 1974 yılının ikinci yarısı ada insanı için etkisi halen devam etmekte olan dış müdahalelerin yılı olmuştur.

Adaya peşi sıra NATO ülkelerinden tamamlayıcı müdahaleler gelmiştir; 15 Temmuz Yunanistan Darbesi ile başlayan müdahaleler, 20 Temmuz Türkiye çıkarması ile derinleşmiş, 14 Ağustos 2. Harekâtı ile ise adanın bölündüğü günümüz halini almıştır.

Adamız tarihi boyunca olduğu gibi günümüzde de, bu coğrafyada egemen olmak için rekabet eden güçlerin mücadele sahası olmayı sürdürmektedir.

Bunun en net göstergesi NATO’ya bağlı 3 ordunun(İngiltere, Yunanistan, Türkiye), BM birliklerinin, ABD dinleme tesisi, Fransa’nın ise çeşitli askeri imtiyazlarıyla adamızda bulunmasıdır. Bunun yanında adamızın kuzeyinde oluşturdukları işbirlikçi kurumlar eli ile Türkiye, güneyinde ise emperyalizm işbirlikçisi yerli burjuvazisi ,troykası ve diğer kurumları eli ile AB, emekçi halklara dönük emperyalist saldırılarını her gün sürdürmektedir. NATO’cu emperyalist müdahalelerle ikiye bölünmüş adamızın tamamı emperyalizmin işgali altındadır.

Bölünmüş adamızın kuzeyi izolasyonlarla anılmaktadır. Ama bu izolasyonlar ne neo-liberal saldırganlığın, ne de gericiliğin adamızın kuzeyine girişini engellemektedir. Üretimden kopartılmış, bağımlılaştırılmaya çalışılan coğrafyamızda emek sömürüsü, hava sıcak mı, soğuk mu, kim yerli, kim göçmen bakmaksızın artarak sürmektedir. Bizleri yeterince inançlı bulmayanlar kendi siyasi ajandaları temelinde çocuklarımızı, gençlerimizi Koordinasyon Ofisleri, Din İşleri Dairesi Değişiklik Yasası gibi araçlarla gericiliklerinin pençesine almaya çalışmaktadırlar. İnsanımızın barış iradesinden korkanlar her fırsatı umutsuzluğu yaratmak ve b, c planlarını gündeme sokmak adına kullanmaktadırlar. Crans Montana sonrası gelişen söylemler de bunun son örneğidir.

Bilinmelidir ki zulüm olduğu sürece, mücadele de var olacaktır. Hep birlikte kendi umudumuz olabilmek, emeğin kurtuluşu, ada insanını kuşatan emperyalist saldırganlığı dağıtabilmek, halkların kardeşliği ve barış için yani Bağımsız Kıbrıs için halkımızın tüm örgütlerini birlikte mücadeleye çağırıyoruz.

Bu temelde Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Birleşik Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Toplumcu Demokrasi Partisi Gençlik olarak 14 Ağustos’a yönelik ortak Bağımsız Kıbrıs organizasyonunu şekillendirmek amacıyla halkımızın tüm örgütlerini 21 Temmuz 2017 tarihinde saat 18’de TDP lokalinde gerçekleşecek toplatıya çağırıyoruz.”

39 Paylaşımlar