Örgütlerden Mücadeleye Bağış Katkısı

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, DAÜ SEN, DAÜ BİR-SEN ve KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) , İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Mimarlar Odası (MO) ‘dan Koronavirüsle mücadele için maddi kaynak ve malzeme katkısı.

Oda, birlik ve sendikaların yaptıkları açıklamalar şöyle:

Kıbrıs Türk Barolar Birliği

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak test kiti ithali için Tabipler Birliği nezninde oluşturulan fona 60.000 TL katkı yapma kararı aldık.”

DAÜ-SEN

“Kıbrıs Türk Tabipler Birliği ve TIP-İŞ’in çağrısıyla, hastanelerimizin özellikle test kiti ihtiyaçları için oluşturulacak fona Sendikamız 50 bin lira bağış yapacaktır” 

DAÜ BİR-SEN

“DAÜ BİR-SEN, Covid-19 salgını ile hep birlikte mücadele etmenin toplumsal bir duyarılık olduğunu düşünmektedir.

Bu bağlamda hastanelerimizde test kitlerinin artırılması,tıbbi ilaçların ve aletlerin ivedilikle alınabilmesi için sendikamız DAÜ BİR-SEN Sağlık Bakanlığı fonuna 50 bin TL bağış yapma kararı almıştır. “

KTMMOB

” KTMMOB’ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) , İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Mimarlar Odası (MO) olarak Sağlık Bakanlığına hizmetine sunulmak üzere üst kalite üç adet solunum cihazı alınmasına karar vermiştir.”

544 Paylaşımlar