ÖZEL-SEN KURULDU!

Kıbrıs’ın kuzeyinde özel sektör çalışanlarının haklarını koruma, geliştirme ve sürdürülebilir bir çalışma hayatı sağlama hedefiyle yeni bir sendika kuruldu. Özel Sektör Çalışanları Sendikası (Özel-Sen) adı verilen sendikanın Kurucu Başkanlığını Avukat Barış Mamalı üstlendi. Özel-Sen’in sendika tüzüğü, başvuru dilekçesi ve üye listesi bugün yapılan basın açıklamasının ardından Sendikalar Mukayyitliği’ne sunuldu.

“Özel sektör çalışanları bugüne kadar mağdur edildi”

Barış Mamalı, konuyla ilgili açıklamasında, insancıl, hukuka dayalı, örgütlü ve uzlaşmacı bir çalışma ortamı yaratmak için yola çıktıklarını kaydetti. “Özel sektör çalışanlarının bugüne kadar mağdur edildiğini, hiçe sayıldığını, savunmasız ve sahipsiz bırakıldığını, buna da statükonun neden olduğunu” söyleyen Mamalı, “Sömürüyü ve insan yağmasını şiar edinmiş kesimler dışında kimse bu sendikadan ürkmesin” dedi. “Yıllardır bu alanda yaratılan korku ve endişe ortamı artık yıkılmalı” şeklinde konuşan Barış Mamalı, özel sektör çalışanlarının sığınabileceği ve kendilerini koruyabileceği bir kale inşa ettiklerini vurguladı.

“Günden güne kötüleşiyor”

Barış Mamalı, sendikanın kuruluş amaçlarına da değindiği açıklamasında, “düşük ücret”, “yatırılmayan sosyal güvenceler”, “uzun çalışma saatleri”, “işten kolayca atılma”, “büyük işletmelerin yönetiminde söz sahibi olamama”, “iş güvenliğinin sağlanamadığı ortamlarda çalışma”, “kaçak işçilik” gibi birçok nedenden ötürü özel sektörün günden güne kötüleştiğini belirtti. Çalışanlarını memnun etme gayreti içinde olan, insancıl politika güden işverenleri bunlardan ayrı tuttuklarını dile getiren Mamalı, “Amacımız çalışma hayatında normali yakalamak. Karşılıklı güvene dayalı, istismardan uzak, barışçıl çalışma alanı yaratmak istiyoruz” dedi. Özel sektör çalışanlarının bu sendikaya sahip çıktığı oranda var olabileceğini ve güçleriyle dikkate alınabileceğini vurgulayan Mamalı, “Özel-Sen’in performansı özel sektör çalışanlarının ilgisine ve desteğine göre şekillenecek” ifadesine yer verdi. Sendikal örgütlenmenin sadece çalışan değil, işveren sınıfına da fayda sağlayacağını belirten Mamalı, mutlu ve huzurlu çalışanın işveren için de kazanç olduğunu vurguladı. Mamalı, açıklamasında, “çalışanlarının sosyal haklarını ödemeyen, güvenli çalışma ortamı için yatırım yapmayan, insanları uzun süre çalıştırıp düşük ücret ödeyen işverenlerin, adil işverenlere karşı haksız rekabet yarattığını” da belirtti. Özel-Sen Kurucu Başkanı Barış Mamalı, “Sendikal mücadele bu manada haklı rekabet ortamının oluşmasına da katkı koyacak. İşveren açısından ortaya konacak yükümlülükler, onların olası bir çözüme hazır hale gelmesini de sağlayacak” dedi.