Sağlık, Eğitim ve Araç Muayene Hizmetleri Haraç Mezat Satılıyor!

UBP-HP Hükümeti araç muayene, sağlık ve eğitim hizmetlerini haraç mezat satıyor.

Dün akşam yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında alınan kararlarla eğitim, sağlık ve araç muayene hizmetleri özelleştirildi.

HP Genel Başkanı, Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın sosyal medya hesabından paylaştığı Bakanlar Kurulu kararlarında 4,6 ve 8. maddeler dikkat çekti.

4. maddede araç muayene hizmetlerinin özelleştirileceği görülüyor. Yani bu halkın cebindeki paranın artık kamu kaynaklarına değil de özel sermayenin cebine akıtılması anlamını taşıyor.

6. maddede kamusal sağlık hizmeti veren acil servis ünitelerinin yetersiz kalamsı durumunda, acil servis hizmetlerinin özel hastanelerden satın alınması şeklinde bir karar üretildiği görülüyor. Bu karar da hükümetin, kamusal sağlık hizmetlerini halka ücretsiz sağlamak için yatırım yapmak yerine zaten milyonlarca TL teşvik alan özel hastaneleri daha da zengin etmek için kamu kaynaklarının onlara aktarılamsı anlamına geliyor.

8. maddede ise “Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek olan iki ayrı okul ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan arazilerin bu maksatla ayrılmasına dair gerekli kararlar üretildi.” ifadelerine yer verildi.

Yani okul yapmaktan aciz olan kktc devleti, her ne anlama geliyorsa, “hayırsever vatandaşlara” okul yapması için el açarak onlara arazi temin ediyor.  “Hayırsever vatandaşların” yapacakları bu okul karşılığında  ne elde edecekleri ise merak konusu.

Bakanlar Kurulu kararları şöyle:

1- İleri saat uygulaması bu hafta sonu itibariyle sona erecek. Buna göre 27 Ekim gece yarısından sonra sabah saat 04:00’dan itibaren (Pazar sabahı) saatler bir saat geri alınacak.
2- Girne Antik limanında çevre düzenlemesi yapılması ve mevcut mendireğin onarımı yönünde karar üretildi. Bu konuda yakında ihaleye çıkılması için süreç başlayacak.
3- Telefon Dairesi sabit telefon görüşme ücretlerinde indirim yapılması yönünde karar üretildi.
4- Çağdaş standartlarda hizmet verecek şekilde araç muayene istasyonları oluşturması yoluna gidilecek. Bunun için ihaleye çıkılması ve işletme hakkı devri yönteminin izlenmesi kararlaştırıldı. Verilecek hizmetin denetlenmesi görevini Ulaştırma Bakanlığı yerine getirecek.
5- Bazı bölgelerde yeni okul yapılamadığı için yeni yerleşim alanlarında ikamet eden ve kendi olanaklarıyla okul ulaşımını sağlayamayan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması yönünde karar alındı. Bu yönde bir tüzük değişikliğine gidildi.
6- Sağlık Bakanlığı servislerinde yoğun bakım ünitesinin yetersiz kalması durumlarında hastaların mağdur edilmemesi için Bakanlığın dışarıdan yoğun bakım hizmeti alabilmesini sağlayacak bir protokole onay verildi.
7- Ülkenin farklı bölgelerinde kamu yolu güzergahı içerisinde kalan özel mülkiyete ait taşınmaz malların kamulaştırılması yönünde kararlar üretildi.
8- Hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılacak ve Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilecek olan iki ayrı okul ile ilgili olarak ihtiyaç duyulan arazilerin bu maksatla ayrılmasına dair gerekli kararlar üretildi.