Sağlık Emekçileri Vurguladı: Sağlıkta Tasarruf Olmaz!

ADL Özel

Tıp-İş’in çağrısıyla sağlık emekçileri bugün 1 günlük uyarı grevi yaptılar.

Kamusal sağlık hakkı için greve giden sağlık emekçileri, kamu hastanelerindeki çalışanlar arasında GÖÇ YASASI ve tasarruf tedbirleri sonrası çalışma barışının ve eşitliğin bozulduğunu haykırdılar.

Meclis önündeki eylemde Sağlık Çalıştayı sonrası “Sağlıkta Sürdürülebilir Sistem” amacıyla oluşturulan komitelerden Sağlık Bakanlığı’na yapılan tüm ısrarlara rağmen yalnızca “Genel Sağlık Sigortası Komitesi”nin çalıştırıldığı ancak tüm yasaların eş zamanlı hayata geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu hastanelerinin halk tarafından ulaşılabilir, günümüz şartlarına cevap verebilir alt yapı sahip, ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, yataklı servisler çağdaş alt yapıya ulaştırılmadığı için grevde olan sağlık emekçileri  sağlıkta tasarruf olamayacağının altını çizdiler.

12047175_749773795169222_1139986391469452061_n

Dayatma Neo-Liberal Politikalara Karşı Sağlık Emekçileri Direnişte

Tıp-İş’te örgütlü sağlık emekçileri halkı hastaneleri çökertmeye çalışanlardan hesap sormaya çağırdı. Tıp-İş Başkanı Dr. Sıla Usar İncirli  yaptığı açıklamada “Devlet elini kamu sağlık hizmetlerinden çekme gayreti içinde olduğu için grevdeyiz. Siz halkın hastanelerinden vazgeçmiş olabilirsiniz, biz vazgeçmedik” dedi.  Usar “Deniz aşırı talimatlarla bu ülkenin gerçeklerine uygun çözümler bulamazsınız, bulamadınız, bulamayacaksınız.” diyerek TC tarafından dayatılan planların işbirlikçiler tarafından uygulanmasını ve var olan sorunların kangren haline getirilmesini eleştirdi.

İncirli açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Sağlıkta tasarruf, insan hayatından tasarruftur. Hekimler insan hayatı için vardır. Siz bu ülkede yaşayan her çalışanın, ihtiyaçlının, doğumdan ölüme kadar sağlık hizmeti alabileceği bir sistem kurmalısınız. Bu hizmet eşit, adil ve sürdürülebilir olmalıdır. Kamuda Dipkarpaz’dan Yeşilırmak’a, eşit, adil, sürdürülebilir bir sağlık sistemi şarttır. Kamu hastanelerini çökertmeye çalışma çabaları halka karşı yapılan politikalardır. Halkın ihtiyaçlarını görmezden gelerek, sağlık emekçilerine rağmen zorbalıkla bu sistemi düzeltemezsiniz” dedi.

11050092_749773715169230_9215393415945672006_n

Eylemde Bulunan Sağlık Emekçileri İse Grev Nedenleri Böyle Açıkladı:

Herkese eşit sağlık hizmeti, sürdürülebilir, ulaşılabilir bir sağlık sistemi için,
Kamu hastanelerinde göç yasası ve tasarruf tedbirleri sonrası 8 ayrı statüde hekim çalıştırıldığı ve çalışma barışı bozulduğu için,
Sağlık Çalıştayına hekim örgütlerinin verdiği destek sonrası, sağlıkta sürdürülebilir bir sistem oluşturmak üzere ilgili tüm yasaların eş zamanlı olarak hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulan komitelerden sadece genel sağlık sigortası komitesi çalıştırılıp, diğer komiteler tüm ısrarlarımıza rağmen sağlık bakanlığı tarafından çalıştırılmadığı için,
Kamu hastanelerinde altyapı eksiklikleriyle ve günümüz şartlarına cevap veremez haldeki teşkilat yasalarındaki boş kadrolar bile ilan edilmediği için oluşan hekim eksiklikleri ile hizmet verilmeye çalışıldığı için,
Kamu hastaneleri hastalarımız için ulaşılabilir hale getirilemediği için,
Ameliyathanelerimiz, yoğun bakım ünitelerimiz, yataklı servislerimiz çağdaş altyapı ve donanıma kavuşturulmadığı için
GREVDEYİZ

131 Paylaşımlar