Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın Kampanyası Büyüyor: Kamu-Sen’den Yasa Tasarısına Destek

Bağımsızlık Yolu ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin geçtiğimiz gün basın toplantısı ile açıkladığı “10 veya Üzeri Kişinin Çalıştığı İş Yerlerinde Sendikasız Çalıştırılmayı” yasaklayacak yasa tasarısına destek belirtti.

Kamu-Sen’den yapılan açıklamada Bağımsızlık Yolu ve TDP’nin ortak sunacağı yasa tasarısına yer verilirken, Kamu-Sen’in sendikalı olmanın yasal güvenceyle zorunlu olmasını destekleyerek, bu konudaki mücadelesini devam ettireceği belirtildi.

Kamu-Sen’in açıklamasında “yapılacak yasal bir düzenleme, emekleri ve insan hakları sömürülen, iş güvencesi olmayan ve insanca yaşam hakları çalınan ve sendikalı olmaya korkan emekçileri koruyacağı gibi, tüm çalışanlar sendikalı olduğunda büyük boyutlara ulaşan kayıt dışılık kayıt altına alınacak, vergi kaybı önlenecek, sosyal sigorta yatırımları gerçek ücretler üzerinden yapılacağı içinde, sosyal sigortaların gelirleri artarak içine düştüğü mali sıkıntılardan kurtulacaktır.” dendi.

İlgilı haberler:

Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın Kampanyası Büyüyor: Kamu-Sen’den Yasa Tasarısına Destek

72 Paylaşımlar