“Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” Yasa Taslağı Örgütlerle Görüşüldü

Bağımsızlık Yolu örgütlere ziyaret gerçekleştirerek, “Sendikasız Çalıştırılmak Yasaklansın” kampanyası çerçevesinde hazırlamış olduğu yasa taslağına destek istedi.

Dev-İş, KTÖS, Güç-Sen ve Daü-Sen’e ziyaret gerçekleştiren Bağımsızlık Yolu üyeleri, özel sektörde sendikalaşmanın önemine değinirken, hazırlanan yasa tasarısını sendikalara sundu.

Özel sektörde işçi cinayetlerinin 2015 yılının Ekim ayına kadar olan sürede rekor seviyeye ulaşması, iş kazalarının ise geçtiğimiz yıllara göre artış göstermesi, emekçi kesimlerin çalışma koşullarını gözler önüne seriyor. Yaşanan iş cinayetleri ve kazaları bir yana sermaye-devlet ilişkisiyle de çalışanlar baskı altında tutularak örgütlenmeleri engelleniyor.

Sendikalarla yapılan görüşmelerde, özel sektörde çalışan emekçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve sendikalı olmanın gerekliliği üzerinden mücadelenin büyütülmesi gerekliliği üzerinden hemfikir olundu.

Bağımsızlık Yolu’nun hazırladığı yasa taslağı, 10 veya 10’dan fazla işçinin çalıştırıldığı her iş yerinde sendikasız çalıştırılmanın yasaklanmasını içeriyor. Anayasa’da da yer alan ancak pratikte patronlar tarafından engellenen örgütlenme ve sendikaya üye olma hakkının hayata geçebilmesinin tek yolunun pozitif zorunluluk olduğunu belirten Bağımsızlık Yolu, “Sendika Emniyet Kemeridir” sloganıyla yürüttüğü kampanyasıyla hem sendikanın çalışanların güvencesi olduğunu vurguluyor, hem de sendikalı çalışmanın zorunlu olmasını araba sürerken emniyet takma zorunluluğuna benzeterek kampanyasına ilgi topluyor.

121 Paylaşımlar