Suriye’deki Emperyalist Saldırılar İngiliz Yüksek Komiserliği Önünde Protesto Edildi

Bağımsızlık Yolu, Pir Sultan Abdal ve Devrimci Komünist Birlik İngiliz Yüksek Komiserliği önünde Suriye’deki emperyalist saldırıları ve Kıbrıs’ın bir savaş üssü olarak kullanılmasını protesto ettiler.

Bağımsızlık Yolu adına Mustafa Keleşzade bir konuşma yaparak Suriye’deki emperyalist saldırılar ve Kıbrıs’ın bu saldırılarda üs olarak kullanılması karşısında Bağımsızlık Yolu’nun tavrını belirtti ve bu savaşın kaybedeninin halklar olduğunu ifade etti. Keleşzade’nin konuşmasının tam metni şöyle:

“Adamızın 100 kilometre yakınında on yıla yakın bir süredir süren bir savaş var. Bu savaş insanlık tarihinin gördüğü en kanlı savaşlardan biridir. Küçük bir coğrafyada Suriye haritasında Birinci Dünya Savaşı’ndaki kayıplardan daha fazla can kaybının yaşandığı küçük bir paylaşım savaşı yaşanmaktadır. Bu savaş uzun süredir ÖSO gibi gerici, cihatçı taşeron yapılar üzerinden yürütülmektedir. Burda bir tarafında AB ve ABD emperyalizminin , diğer tarafında ise Rusya tarafından desteklenen devletlerin oluşturduğu emperyal bloğun olduğu bir savaş yaşanmaktadır. Bugün yaşanan olaylar göstermektedir ki savaşlar taşeronlar eliyle değil doğrudan emperyalistler tarafından sürdürülmektedir. Bu küçük ada da şu anda savaşta bir yüzen üs olmuştur. İngiliz Tornado uçaklarının Ağrotur üstünden kalkmasıyla savaşın bir parçası haline getirildi. Biz Bağımsızlık Yolu olarak adamızın bir savaş üssü olmasına, uçak gemisi olmasına karşı tavrımızı belirtmek isteriz, bu savaşın kazananı halklar olmayacaktır. Bu savaşın kaybedeni bizler olacağız, insanlık olacaktır. Yaşananlar göstermektedir ki savaş coğrafyamızı da içine alacak şekilde devam etmektedir. İngiliz üsleri adamızın içindedir.”

Pir Sultan Abdal adına konuşan Selver Kaya ise Aleviler olarak savaşı teyit etmeyen bir kültür olduklarını belirtti ve savaşın karşısında mücadele edeceklerini vurguladı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği olarak her şekilde alanlarda olacaklarını vurguldı.

Devrimci Komünist Birlik adına ise Yusuf Alkım konuştu. Alkım konuşmasında Suriye’deki emperyalist saldırılara Kıbrıs’ın dahil edilmesinin kabul edilmez olduğunu söyledi ve Kıbrıs’ın savaşa üs olarak kullanılması karşısında sessiz kalınmaması gerektiğinin altını çizerek, daha kitlesel eylemler için çalışacaklarını vurguladı.

63 Paylaşımlar