Taş Ocağı Emekçileri Ölümle Burun Buruna!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği heyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner’e, İş Sağlığı ve İşyeri Güvenliği Yasası’na ilişkin görüşlerini bildirmek üzere ziyarette bulundu

“Adım atılmıyor”

Ziyarette konuşan Birlik Başkanı Filiz Besim, iş sağlığıyla ilgili çalışmaların 2014 yılından bu yana sürdüğünü vurgulayarak, 25/2008 sayılı İş Sağlığı ve İş yeri Güvenliği Yasası’nda işyeri hekimliği maddesinin yer almasına rağmen bu konuda adım atılmadığının altını çizdi. 100’den fazla işçide akciğer hastalığı Taş ocaklarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını hatırlatan Filiz Besim, 100’den fazla işçiye yapılan tetkik sonucu akciğer hastalıkları bulgularına ulaşıldığı ve bu kişilerin takiplerinin sürdüğünü söyledi. İşyeri hekimliğinin kurumsallaşması gerektiğini de dile getiren Besim, tüm çalışmanın detaylarını Bakan Saner’e dosya halinde sundu.

 

Yasada var, tek icraat “duyarlıyız” beyanları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, doktorların mevcut yasayla ilgili en önemli paydaşlardan biri olduğuna vurgu yaparak, iş sağlığının çok önemli bir konu olduğunu söyledi. Saner, mevcut yasaya rağmen ülkede bunun uygulanmasının çok başında olunduğunu da ifade ederek, konuyla ilgili tüm alanların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini kaydetti. Bakanlığın bu konu hakkında duyarlı olduğunu söyleyen Saner, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı tüzük dosyasını inceleyerek, gerekeni yapacaklarını vurguladı.

Sorunları sendika çözer

Sermayenin sözcülüğünü yapan devlet ve yetkilileri, yasa olmasına rağmen iş sağlığı ve iş güvenliğinin denetlemesinin devlet tarafından yapılmasının pratik olmadığını anlamak istemiyor. Sermayenin çıkarlarını koruyan hükümetler, özel sektörde sendikalaşmanın zorunlu olmasının önünü keserek insan hayatını da olumsuz etkiliyor. Yetkililerin tek yaptığı beyanat vermekten ibaretken, emekçilerin çalışma yaşamında yaşadığı sorunların çözümünün tek yolunun sendikal örgütlülükten geçtiği gün gibi ortada duruyor.

47 Paylaşımlar