“Tasarruf” Yine Eğitimden Yapıldı: TC “Hatırlattı”, Mercedesli Hükümet Bursları Kırptı

“Kıbrıs İşleri Baş müşavirliği”nin KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ve “yapmadıkları”nı ortaya koyduğu değerlendirme belgesinden sonra hükümet öğrencilerin burslarını azalttı.

Başarı Bursu %65’ten %60’a,
Destek (kontenjan) Bursu ise %65’ten %55’e,
Yüksek Lisans Bursu %80’den %65’e,
Doktora Bursu %100’den %80’e,
Tıp İhtisas Bursu ise %200’den %150’ye düşürüldü..
TC ve KKTC arasında imzalanan Yapısal Dönüş Programı çerçevesinde hayata geçmesi planlanan ‘burs harcamalarını azaltacak şekilde kriterlerin değiştirilmesi’ yürürlükte..
UBP-DP Azınlık Hükümeti tarafından takvime bağlanan ve Aralık ayında yürürlüğe gireceği taahhüdü verilen yeni Burs Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlanarak, 1 Mart’ta da uygulamaya kondu.
Yeni burs tüzüğüne göre; her anlamdaki burs miktarları AZALTILDI, Yüksek Lisans (Master) ve Doktora programlarının burs alma koşulları yeniden düzenlendi.
Yüksek Lisans, Doktora ve Tıp İhtisas Bursları…
Yapılan değişiklik ile lisans kademesinde verilen Başarı Bursu %65’ten(asgari ücretin) %60’a, Destek (kontenjan) Bursu ise %65’ten %55’e DÜŞÜRÜLDÜ.
Bu burslar dışında Yüksek Lisans, Doktora ve Tıp İhtisas Bursları da azaltıldı. Yeni düzenleme ile Yüksek Lisans Bursu %80’den %65’e, Doktora Bursu %100’den 
%80’e, Tıp İhtisas Bursu ise %200’den %150’ye düşürüldü.
Koşullar da değişti!
Yapılan değişiklik ile Yüksek Lisans (Master) ve Doktora programlarının burs alma koşulları da yeniden düzenlendi.
Önceki Burs Tüzüğü’ne göre; doktora başlayan herkes burs alabiliyorken, yeni düzenleme ile doktoraya başlayanlar için lisans da olduğu gibi not şartları getirildi.
TC’nin Değerlendirme Belgesi’nde “KKTC Hükümetinin “Yapması Gerekenler ve Yapamadıkları” Olarak Ortaya Konmuştu
‘Burslar azaltılacak, mesailer değişecek’ başlığıyla duyurulan haberde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren “Kıbrıs İşleri Baş müşavirliği” tarafından Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı’na hitaben yazılan “değerlendirme belgesi yer almıştı.
Belgede” KKTC Hükümeti’nin “yapması gerekenler” ve “yapmadıkları” olarak ortaya konmuştu.
34 Paylaşımlar