Tıp-İş Başkanı Varış’tan İstihdam Açıklaması: “Bakan Şikayet Edeceğine Eksiklikleri Gidersin”

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış, Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Doktorlarımız Karpaz’a gitmek istemiyor” şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Varış, Pilli’nin şikayet etmek yerine, merkezlerden uzak bölgelerdeki sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilerek hekim istihdamı yapılması için çalışma yapması gerektiğini vurguladı.

“Kamu Sağlık Hizmetlerine Yeterli Yatırım Yapılmıyor”

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Ahmet Varış, hekimlerin çalışma şartları iyileştirilmezse ve kadrolu sağlık çalışanı istihdamı yapılmazsa, ülkedeki hekim eksikliğinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Varış, Sağlık Bakanı Sayın Ali Pilli’den beklenenin, şikayet içeren açıklamalar yerine, merkezlerden uzak bölgelerdeki sağlık ocaklarındaki eksikliklerin giderilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilerek hekim istihdamı yapılması olduğunu kaydetti.

Ahmet Varış yaptığı yazılı açıklamada, kamu sağlık merkezlerinin devletlerin aynası olduğuna işaret ederek, “Burada sunulan hizmetin kalitesi, ülkelerin gelişmişlik göstergeleri ile doğru orantılıdır” dedi.

Açıklamasında, “Din, dil, ırk, doğduğu yer, cinsiyet, cinsel yönelim ve sosyoekonomik durum ayrımı gözetmeden ülkemizde yaşayan her yurttaş eşit, güvenilir ve nitelikli sağlık hizmetine ulaşabilmelidir” ifadelerine yer veren Varış, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası’nın tüm uyarılarına rağmen ülkede yıllardır kamu sağlık hizmetlerine yeterli yatırım (personel, alt yapı, ilaç, sarf malzemesi) yapılmadığından  hizmetlerde zaman zaman eksiklikler ve yetersizlikler yaşandığını vurguladı.

Bununla birlikte teşkilat yasaları yıllardır güncellenmediğinden sağlıkta görevli insan iş gücünün  de nüfusun ihtiyaçlarının gerisinde kaldığına dikkat çeken  Varış, gelen geçen hükümetlerin sağlıktaki sorunlarla yüzleşmek yerine, kapsamlı çözümleri hep ötelediğini, sağlık hizmetlerindeki aksaklıkların sorumluluğunu çalışanların sırtına yüklemeyi alışkanlık haline getirdiklerini ileri sürdü.

“Sağlık Ocaklarına 2012’dem Beri Hekim İstihdamı Yapılmadı”

Varış açıklamasında şunları söyledi:

“Birinci basamak olarak nitelendirilen sağlık ocakları ve sağlık merkezlerinin teşkilatlanmasını ve görev alacak personelin niteliğini/niceliğini belirleyen yasa 1989 yılında yürürlüğe giren 57/1989 sayılı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’dır. 30 yıldır güncellenmeyen bir yasayla hizmet vermeye çalışan Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi’ne bağlı sağlık ocakları için 2012 yılından beri hekim münhali de açılmamıştır. Diğer bir deyişle idare sağlık ocaklarına 2012 yılından beri hekim istihdamı yapmamıştır.”

Karpaz bölgesinde, 3 sağlık merkezinde toplam 6 hekim ve diş hekiminin yıllardır hizmet verdiğini, birçok sağlık merkezinin çağın gerektirdiği modern teknolojiden uzak, ilaç ve malzeme eksiklikleriyle hizmetler yürütülmeye çalıştığını ifade eden Varış, şöyle devam etti:

“Kamu sağlık merkezlerine hekimlerin nasıl istihdam edileceği yasalarımızla belirlenmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığı uzun zamandır Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan kadro talep etmek yerine hep sözleşme, mecburi hizmet ve hizmet alımı gibi ‘yan yollardan’ hekim istihdamı yapmaya o kadar alışmıştır ki; sanki bu iş güvencesiz yapılan istihdam şekilleri normalmiş gibi ‘münhal ilan etmeksizin’ hekimlerin bazı kamu sağlık merkezlerinde görev yapmak istemediğini söyleyebilmektedir.”

596 Paylaşımlar