Tıp-İş: Özgür Basının ve Hastalarımızın Yanındayız, Saldıranları Kınarız

tıp-iş

Tıp-İş açıklama yaparak Nur Nadir’i kınadı.

COVID-19 pandemisi nedeniyle son bir yıldır tüm dünya ile birlikte ülkemizde de toplumsal bir mücadele verilmektedir.Bu süreçte toplumuz hem sağlık hem de ekonomi alanlarında derin yaralar almış, insanlarımız hastalanmış, hatta hayatlarını kaybetmişlerdir.

Süreç boyunca özgür basın emekçilerimiz toplumumuzun bilinçlendirilmesine son derece önemli katkılar yapmakla kalmamış, mesai saati mevhumu olmaksızın görevlerinin başında olmuştur. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ortadayken sürece hiçbir katkısı olmayan bazı çevreler basın emekçilerimize haddini aşan ithamlarda bulunmuş ve Covid-19 hastalarımız ve temaslı yurttaşlarımızla alay etmişlerdir. Kıbrıs Türk Kamu Hekimleri olarak özgür basının ve tüm hastalarımızın yanında olduğumuzu bildirir, bu çirkin saldırıları yapanları kınarız.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu

4 Paylaşımlar