Turizm Teşviklerinde Sermayeye Kıyak: “Aykırı İşlem, Denetim ve Usulsüzlük”

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), bir başvuruyu değerlendirerek gerçekleştirdiği incelemede, Turizm Endüstri Teşvik Yasası ile teşviklendirme esaslarını içeren protokole aykırı işlem, denetim ve usulsüzlük saptadı.

Ombudsman Dairesi, “Turizm ve Çevre Bakanlığı, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi bünyesinde bulunan Çarter Mobil Denetim Ekibi’nde Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) görevlisi olarak çalıştığını belirten Aris Denis Terziyan’ın Çarter Mobil Denetim Ekibi sorumlusu Kemal İyikalp’in adaletsiz ve/veya yanlış uygulamaları neticesinde ekip çalışanlarının mağdur edildiğini, 16/1987 sayılı Turizm Endüstri Teşvik Yasası’na aykırı davranıldığını ve denetimlerin teşviklendirme esasları çerçevesinde imzalanan Turizm ve Çevre Bakanlığı Denetim Protokolü’ne aykırı olarak misafir konaklama tarihleri dışında yapıldığını” iddia ederek yaptığı başvuruya ilişkin raporu yayımladı.

Yanlış Uygulamalar Çoğunlukla Northern Travel Ltd. ve Akgünler Turizm Başvurularında

10 sayfadan oluşan ve basınla da paylaşılan Yüksek Yönetim Denetçisi Emine Dizdarlı’nın imzasını taşıyan raporda, soruşturma gereğince yapılan incelemede, hemen hemen tüm dosyalarda aynı veya benzer hataların, yanlışlıkların ve/veya protokole aykırı uygulamaların olduğunun açıkça görülmekte olduğu, söz konusu yanlış uygulamaların ağırlıklı olarak Northern Travel Ltd. ve Akgünler Turizm başvurularında veya dosyalarında olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Görevliler Kuralları Uygulamıyor

Raporda, Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nde görevli personelin Teşvik Müracaat/Denetim Şartları 2017’de belirtilen koşulları birebir takip etmedikleri, ilgili kuralları uygulamadıkları veya Mobil Denetim Ekibi’nin denetim yaptığı sırada dairede kalan Denetim Ekibi’nin eş zamanlı olarak dosyadan karşılaştırma yapmadığının tespit edildiğine yer verildi.

Denetim Otelin Verilerine Göre Yapılıyor

Raporda, “Turizm ve Çevre Bakanlığı, Teşviklendirme Esasları ve Turizm ve Çevre Bakanlığı Denetim Protokolü tezekkür edildiğinde Bakanlık tarafından belirlenen koşulların çok yüzeysel veya muğlak olduğu, söz konusu süreçlerin denetimini yapmak üzere kadrolu denetçiler varken görevleri dışında iş yaptıkları nedeniyle denetçi kadrosu için belirlenen nitelikleri taşımayan kişiler tarafından yapıldığı ve/veya geçici personel tarafından yapıldığı, çarter seferler için protokole konan ve uyulması zorunlu olan sürelere riayet edilmediği, geç denetim yapıldığı veya inhouse denetim yapılmadığı, Bakanlık nezdinde eş zamanlı yapılması gereken denetimlerin usulüne uygun olarak yapılmadığı, Çarter Mobil Denetim Ekibinin ‘inhouse’ olarak gerçekleştirmeleri gereken denetimleri pratikte belge üzerinden veya otel resepsiyonundan alınan bilgiler ışığında yapıldığı ve tüm bu hususlar ciddi tutarsızlıklara, tenakuza, usulsüzlüklere ve kargaşaya yol açtığı görülmektedir” denildi.

Ülkeye Giriş Yapmayan Yolcunun Listede İsmi Bulunuyor

Denetim listelerinin tur operatörlerinin gönderdiği konuk listelerinden hazırlanmak yerine inhouse listelerinden hazırlandığının tespit edildiği kaydedilen raporda,“Bunun sonucunda Ercan Havalimanı’ndan giriş yapmayan ve yolcu manifestosunda ismi olmayan kişilerin denetim listesinde yer aldığı görülmektedir ”denildi.

Ombudsman raporunda, Çarter Mobil Denetim Ekibi’nin geç denetim yapmakla beraber sadece bir formaliteyi tamamlamak üzere orada bulunduklarının anlaşıldığı, Mobil Denetim Ekibi’nin hiçbir fonksiyonlarının olmadığı gibi elde edilmek istenen temel faydadan da uzaklaştığı görüşüne yer verildi.

Resmi Belgeler Gerçekleri Yansıtmıyor

“Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi’nin uygulamalarında bir standart olmadığı veya yeterli bir yasal düzenleme olmadığı cihetle farklı uygulamalar veya keyfi uygulamalar ön planda tutulmaktadır” denilen raporda, yapılan soruşturmada resmi belgelerin gerçekleri yansıtmadığına yer verildi.

Yasal Düzenleme Yapılmalı, İvedilikle Protokol Tadil Edilmeli

Raporun son bölümünde şu ifadeler bulunuyor:

“Bu nedenle KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı yukarıda belirtilen olumsuzlukların, protokole aykırı işlemlerin veya usulsüzlüklerin önüne geçebilmesi için yasal bir düzenleme yapması veya ivedilikle protokolü tadil etmesi, Bakanlık nezdindeki denetimlerin kadrolu ve denetim yetkisi olan kişiler tarafından yapılması, Mobil Denetim Ekibinin protokolde belirtilen oluşumuna dikkat edilmesi ve özellikle bayram ve sair tatiller için yeni düzenlemeler konması gerekmektedir.

Bakanlık Haksız Ödemeler İçin İşlem Başlatmalı

Keza KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı, Teşviklendirme Esasları hükümlerine aykırı olarak yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi ve belge verilmesinden dolayı haksız ödeme yapıldığını tespit etmesi halinde, geri alınması işlemi için 48/1977 sayılı Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Yasa tahtında işlem başlatması gerekmektedir.”

28 Paylaşımlar