Uyarı grevi: Belediye emekçileri 3 aydır ödenmedi

Esentepe Belediyesi çalışanları 3 aydır maaş alamadıkları gerekçesiyle yarın uyarı grevine giriyorlar

Son yapılan yerel seçimlerde, CTP adayı Cemal Erdoğan’ın başkan olduğu Esentepe Belediyesi’nde çalışanların üç aydır maaş alamaması BES’i harekete geçirdi.

Konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamasında Belediye Emekçileri Sendikası(BES), Belediyenin sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulana kadar her türlü yasal hakkını kullanacağının altını çizdi.

BES’in açıklaması şöyle:

“Esentepe Belediyesi çalışanları 3 aydır maaş alamıyor. Sebebi Belediye’ye ödenen devlet katkı payına, Esentepe Belediyesi’nin elektrik borcundan dolayı el konulmuş olması. 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 31.nci maddesi 2.fıkrasına göre “Belediyelerin devlet gelirlerinden ayrılan payları ile kamu alacaklarının tahsili usulü yasası kurallarına bağlı gelirlerine ve kamu hizmetlerine tahsis edilmiş taşınır ve taşınmaz mallarına haciz konamaz.” Buna rağmen KIB-TEK tarafından açılan ara emri davasınca bu gelirlere el konulmuştur. Bir an önce mahkemenin yine kendi aldığı bu kararı düzeltmesi gerekmektedir.Yasanın maddesi açıktır. Kaldı ki bu elektrik borcu geçmiş dönemlerden belediyeye ait olmayan ve belediye üzerinden usulsüz şekilde yapılmış işlerden bu boyutlara gelmiştir. Ne geçmiş belediye başkanı ne de şimdiki başkan bu durumu düzeltmek için yasal yollara başvurmamış, bunun yanında ödemeyi de red ederek Esentepe Belediyesi’ni bugün borç batağına sürüklemişlerdir. Bu yapılan usulsüzlük ve iş bilmezliklerin cezası belediye çalışanlarına ödettirilemez. Y(K-1) 1078-2014 Bakanlar kurulu kararı ile; Esentepe Belediyesine ait Savyon Village Villarının Esentepe Belediyesi adına elektrik sayacının durdurulması ve 4.6.2014 tarihinden itibaren Rescon Management Ltd. adına yeni sayaç bağlanmasını ve sorunların çözümünün sağlanması amacıyla, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığının KIB-TEK, Esentepe Belediyesi ve Rescon Management Ltd ile yapılacak anlaşmalardan yetkili kılınmasına karar vermiştir. İlgili Bakanlığı bu konuda derhal göreve davet ederiz. Yarın 27 Nisan 2016 Çarşamba günü Esentepe Belediyesinde 1 günlük uyarı grevi ve saat 10.00’da Belediye önünde Basın açıklaması yapılacaktır. Konu ile ilgili dava 28 Nisan 2016 Perşembe gününe ertelenmiştir. BES yönetimi ve Esentepe Belediyesi çalışanları Perşembe günü hep birlikte Girne mahkemesi bahçesinde davanın takipçisi olacağız. Esentepe belediyesi yeniden sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulana ve çalışanlar maaşlarını alıncaya dek BES basın, yayın, eylem ve süresiz grev de dahil her türlü yasal hakkını kullanmaktan kaçınmayacaktır.

Tüm Basına duyurulur.”

Ulus ARPALIKLI,

BES Yönetim Kurulu adına

BAŞKAN

7 Paylaşımlar