Vicdani Ret Haktır

“Yaşanan olay bize göstermektedir ki, derhal yasal düzenlemeler yapılarak dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de vicdani ret hakkı yasallaştırılmalıdır.”

 

 

Baraka Kültür Merkezi Murat Kanatlı aleyhine verilen 10 günlük hapis cezasını protesto ederek, YKP ile dayanışma metni yayınladı.

İşte tam metin:

 

Murat Kanatlı aleyhinde, vicdani reddini açıklayıp seferberliğe gitmemesinden dolayı verilen 10 günlük hapis cezasını kınıyor ve kabul etmiyoruz.

İnsan hakları ve özgürlükleri kapsamında olması gereken vicdani ret hakkını kullanmasından dolayı “kamu güvenliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle kimse üzerinde cezai yaptırım uygulanamaz. Mahkemenin verdiği karar bir yandan kamu vicdanına diğer yandan da kişisel hak ve özgürlüklere yapılan bir saldırıdır. Kamu güvenliğini esas tehdit eden olgu, kamusal haklara ve özgürlüklere saldıran düzen ve onun bekçileridir.

Yaşanan olay bize göstermektedir ki, derhal yasal düzenlemeler yapılarak dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi ülkemizde de vicdani ret hakkı yasallaştırılmalıdır.

 

Baraka Kültür Merkezi (a)

Hasan Yıkıcı  

148 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply