YAĞMA HASANIN BÖREĞİ VE MARE MONTE

YORUM-HABER

CTP’nin hükümette olduğu 2007 yılında, belediye meclisinin  de kararıyla Merit  Oteller grubuna 49 yıllığına  kiralanan Mare Monte Otel ile ilgili gündem giderek  ısınıyor.

Son yaşanan olayda, önümüzdeki yaz sezonu için plajda bulunan restoranın iyileştirme çalışmaları sırasında, bahsi geçen otelin görevlileri, belediye işçilerini “Plaj bizim kiramızda. Burada çalışma yapamazsınız”  diyerek plajdaki yapıları yıkmakla tehdit etti. Özelde bölge halkının, genelde kamu yararının mevzu bahis olduğu konunun perde gerisi de şaşılacak derecede ilginç. 2007’de imzalanan sözleşmeye, Vakıflar İdaresi’nin  yetkisi dışında, plajın da bahsi geçen oteller grubuna kiralanmasıyla ilgili madde eklemesinden ötürü hukuki  süreç devam ediyor.  Alsancak Belediyesi’nin talebi ise gayet net ve yerinde. Belediye, plajlar Anayasaya göre İçişleri Bakanlığı’na bağlıdır ve kamuya aittir diyor.  Kıyı ve plajların nasıl ve kim tarafından kullanılacağı ve korunacağı da kktc Anayasası’nda açıkça belirtilmiş bulunuyor…

Kıyıların Korunması

Madde 38

(1) Kıyılar, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır ve yalnız  kamu yararına kullanılabilir.

(2) Belediye sınırları dışındaki kıyıların yüz metrelik şeridi içinde kalan bölge-de yalnız Devlete ait, çok gerekli ve kamu yararına olan tesisler kurulabilir.  Ancak, bu gibi tesisler, kıyıların doğal güzelliğini bozacak nitelikte olamaz.

Mevcut bina veya tesislerin gelecekteki durumu yasa ile düzenlenir.

(3) Belediye sınırları içindeki kıyıların korunması ve yüz metrelik kıyı şeridi içinde kalan bölgede inşa edilebilecek  yapı ve tesisler ile mevcutların durumu, kamu yararının ve kent planlamasının gereklerine  uygun olarak yasa ile düzenlenir.

(4) Ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu yararı, genel sağlık  ve çevre korunması  amacıyla yasa ile sınırlama konmadıkça, yurttaşların yüz metrelik kıyı şeridi içerisine girmesi kimse tarafından engellenemez ve giriş ücrete bağlı tutulamaz.

Ancak, bu kural, mülkiyet haklarına tecavüz edilmesine olanak tanır biçimde yorumlanamaz. (kktc Anayasası Madde 38)

Bir kaç ay önce bölge halkının civar köylerden gelen desteği de arkasına alarak  , belediye öncülüğünde , haklı taleplerini dillendirmek amaçlı gerçekleştirdiği eyleme bizzat katılmış ve halkın kendi öz malına sahip çıkma adına ne kadar kararlı olduğuna  ve belediyesine bu hususta aktif destek vereceğine yerinde şahit olmuştum. Burdaki gaspın yanı sıra , buna türdeş olarak bir çok örnek daha sıralamak mümkündür. İnsanımız ailesiyle , çoluğuyla ,çocuğuyla kendi malı olan denizleri ve plajları kullanabilmek için fahiş fiyatlara maruz bırakılmakdatır.

Anayasa’nın 38. Maddesi, herhangi bir plajın özel ve/veya tüzel bir kişiliğe kiralanmasını ,kamu yararı gözetmeden; kapitalist kaygılarla  tesisler kurularak rant kapısı yapılmasını yasaklamaktadır.  Bu paralelde kamu özgürlüğü kısıtlanarak , kamunun hakları gaspedilerek ;sermayenin , emeğin aleyhine tüm girişim  ve tasarruflarına karşı örgütlü bir eylemliliğin  pratiğe dökülmesi  , güçlü bir  kamuoyunun yaratılması zaruridir.

24 Paylaşımlar