YENİDÜZEN’E CEVAP: YEREL SEÇİMLER VE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İKİ FARKLI KONU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dünkü Yenidüzen gazetesinde Fayka Kişi’nin sayfasında ‘Anayasa’ya bir ever, iki hayır’ – Harmancı ne yapacak? başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıda Kişi, BKP ve Baraka’nın Anayasa değişikiğine Hayır dediğini fakat TDP’nin de evet dediği bahsedilmekte ve bu durumun Harmancı ve BARAKA, TDP, BKP ittifakını zor duruma sokacağı ima edilmekteydi. Aşağıda hem Fayka Kişi’nin yazısın hem de Baraka Kültür Merkezi’nden Münür Rahvancıoğlu’nun verdiği cevabı okuyabilirsiniz.photo

 

 

Baraka’nın bugün Yenidüzen gazetesinde de yayınlanan cevabı:

Sayın Faika Kişi,

6 Haziran 2014 tarihli Yenidüzen Gazetesi’nin Café Kulis isimli köşesinde TDP-BKP-BARAKA ittifakı ile ilgili bazı sorularınız oldu. Aşağıdaki kısa metni, cevap hakkımız olarak yayınlamanızı rica ediyoruz.

“Harmancı’yı destekleyen üç partiden ikisi Anayasa’ya HAYIR dedi, biri EVET. Şimdi Harmancı nasıl kampanya yapacak?”  diye soruyor, en sonunda da “Zor bir durum” diye bitiriyorsunuz yazınızı…

Öncelikle sizin de bildiğiniz gibi Harmancı, TDP-BKP ve BARAKA’nın Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkanlığı için gösterdiği ortak adaydır. 29 Haziran tarihinde gerçekleşecek seçimlerde ittifakımız Anayasa ile ilgili görüşleri üzerinden değil, Yerel Yönetim anlayışı ve farklılıkları zenginlik görme becerisi  üzerinden halka çağrı yapmaktadır. Yerel Seçimler ve Anayasa referandumu iki farklı konudur ve Yerel Seçimlerde bir belediye başkan adayının Anayasa ile ilgili ne düşündüğü değil, o yerelde yapmayı düşündüğü icraatlar konuşulur. Yani “Harmancı nasıl kampanya yapacak” diye sormanız bu bilgiler ışığında anlamsızdır. Çünkü Harmancı’nın ve onu destekleyen örgütlerin kampanyası Anayasa ile ilgili değil Yerel Seçimler ile ilgilidir. Bu sebeple de kampanya yapmak konusunda bugüne kadar zorlanmadığımız gibi, bugünden sonra da herhangi bir zorluk yaşayacak değiliz.

Diğer yandan Yerel Seçim ittifakı içerisinde bulunan örgütlerimizin Anayasa konusunda farklı fikirlere sahip olmasını, “zor bir durum” diye nitelemeniz bizi fazlasıyla şaşırttı. “Çok taraflı” yayıncılık anlayışını benimsemiş, farklılıkları sorun değil zenginlik olarak gören, evrensel değerlerle içiçe bir yayında gazetecilik yapan sizin gibi değerli bir gazetecinin bunu bir zorluk olarak görmesini beklemezdik. TDP-BKP-BARAKA örgütsel bir birlik kurmamış, kendi fikir ve eylemlerini koruyarak asgari müştereklerinde biraraya gelebilme olgunluğunu göstermişlerdir. Asgari müştereklerde biraraya gelebilmek, bu müşterekler dışında kalan konularda karşılıklı saygı gösterebilme olgunluğuna sahip olmayı gerektirir. Ülkemizde farklılıkları “zor durum” olarak gören ve herkesin askeri disiplin içinde aynı sesi çıkarmasını bekleyen egemen kültürün yıkılmasında, bu gibi ittifakların önemli bir katkısı olacağını düşünüyoruz.

Halkımız bir varoluş mücadelesi veriyor. Bu mücadelenin büyümesi için örgütsel tek sesliliği bir yana bırakıp asgari müştereklerde biraraya gelebilme basiretini gösterebilmek gerekiyor. Bunun için de farklılıkları zenginlik ve dinamizm yani yaşamın ta kendisi olarak görebilen bir kültürü özümsemeyi başarmalıyız. TDP-BKP ve BARAKA’nın halkımıza ve örgütlerimize göstermeye çalıştığı bunun mümkün olduğudur. Sorularınıza buna bir kez daha anlatmamıza vesile olduğunuz için teşekkür ederiz…

 

Be the first to comment

Leave a Reply