12 Örgütten Ortak Açıklama: Cuma Günü TC Elçiliği Önüne, Eyleme

Kıbrıs’ta Vicdani Red İnisiyatifi ve örgütler yaptıkları ortak açıklamada duyarlı tüm kişi ve kurumları Cuma günü saat 18:00’da TC Elçiliği önünde eylem yapmak maksadıyla Kuğulu Park’a çağırdı.

 

İşte okunan açıklama:

Bilindiği üzere en basit anlamıyla vicdani red; ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmenin red edilmesi durumudur. Avrupa Konseyine üye 47 ülkeden de yalnızca Türkiye, Azerbaycan ve Belarus dışında bütün ülkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin de kabul ettigi Vicdani Red hakkını kabul etmiş, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olarak tanımıştır. Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile çelişecek şekilde Askeri Mahkeme 25 Şubat 2014 tarihinde hiçbir ülkede savaşa taraf olmayacağını belirterek silah altına girmeyi reddeden ve Vicdani Reddini açıklayan Murat Kanatlı’ya 10 gün hapis cezası vermiştir. Bizler bu hakkın yalnızca kişisel bir mücadele olmadığını ve ülkemizde de Vicdani Red hakkının insan hakları çerçevesinde uygulanması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz. Tüm bunlara dayanarak Bilindiği üzere en basit anlamıyla vicdani red; ahlaki tercih, dini inanç ya da politik nedenlerle askere gitmenin red edilmesi durumudur. Avrupa Konseyine üye 47 ülkeden de yalnızca Türkiye, Azerbaycan ve Belarus dışında bütün ülkeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin de kabul ettigi Vicdani Red hakkını kabul etmiş, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı olarak tanımıştır. Uluslararası Sözleşmeler ve Anayasa Mahkemesi’nin kararı ile çelişecek şekilde Askeri Mahkeme 25 Şubat 2014 tarihinde hiçbir ülkede savaşa taraf olmayacağını belirterek silah altına girmeyi reddeden ve Vicdani Reddini açıklayan Murat Kanatlı’ya 10 gün hapis cezası vermiştir. Bizler bu hakkın yalnızca kişisel bir mücadele olmadığını ve ülkemizde de Vicdani Red hakkının insan hakları çerçevesinde uygulanması gerektiğini ısrarla vurguluyoruz.

Tüm bunlara dayanarak insan haklarına duyarlı tüm kişi ve kurumları 28 Şubat Cuma günü saat 18:00’de TC Elçiliği önünde eylem yapmak maksadı ile Kuğulu Park’a çağırıyoruz.
Kıbrıs’ta Vicdani Red İnsiyatifi
Yeni Kıbrıs Partisi
Birleşik Kıbrıs Partisi
Toplumcu Demokrasi Partisi
Devrimci Komünist Birlik
Kıbrıs Sosyalist Partisi
Kıbrıs Türk Öğretmen Sendikası
Çağ-Sen
Pir Sultan Abdal Derneği
Baraka Kültür Derneği
Feminist Atölye
YKPfem

Be the first to comment

Leave a Reply