14 AĞUSTOS’TA NEDEN SOKAKTA OLMALIYIZ? – HASAN YIKICI

Çünkü tam 40 yıldır siyasal irademiz emperyalizmin çıkarlarını temsil eden Türkiye Cumhuriyeti tarafından gasp edilmiştir…

 

Çünkü Kıbrıslı Türklerin manevi inançlarına hakaret edilmekte, dönüştürülmeye çalışılmaktadır…

 

Çünkü her geçen gün pek çok kurum özelleştirilmekte. Sermaye egemenliğini güçlendirirken, emek yoksunlaştırılmakta, güvencesizleştirilmekte ve yoksullaştırılmaktadır.

 

Çünkü her özelleştirme Kıbrıslı Türklerin varoluşunu tehdit etmekte, yokoluşunu hızlandırmaktadır. Kendisine ait yönetecek kurumu kalmamaktadır.

 

Çünkü gün geçtikçe adadan göç edenlerin sayısı artmakta. Kalanların tükendiği, gidenlerin dönmediği bir coğrafya olmaya doğru gittiğimiz için…

 

Çünkü yaşam alanlarımıza, denizlerimize, yeşil alanlarımıza, ormanlarımıza, yollarımıza 40 bin asker tarafından el konmuştur.

 

Çünkü özgür ve bağımsız bir şekilde yaşama, varolma hakkımız ‘stratejik çıkarlar’ uğruna gasp edilmiştir.

 

Çünkü ekonomik paketlerle yaşam koşullarımız gittikçe gerilemekte, kazanılmış haklarımız zorla elimizden alınmakta, alım gücümüz azalmakta, yoksullaşmakta ve geleceksizleştirilmekteyiz. Çünkü kaderimize daha fazla sıkıntı ve yoksulluk yazılmaktadır.

 

Çünkü en temel insan hakkı olan protesto hakkını kullananlara polis copu ve yumruğu ile saldırılmakta, düzen yargısını ifade özgürlüğüne karşı çalıştırmakta.

 

Çünkü gelmiş geçmiş tüm hükümet partileri son 40 yılın gelmiş geçmiş en büyük yalancıdırlar. Ve işin acı tarafı yalan hayatlarında bir alışkanlıktır.

 

Çünkü egemen siyaset yapma biçimi yalanın egemen olmasıdır.

 

Çünkü yalan egemenliği halka karşıdır.

 

Çünkü ormanlarımız ve denizlerimiz, ekolojimiz sermaye tarafından her gün biraz daha talan edilmektedir.

 

Çünkü talan edilen her şey de geleceğimizdir.

 

Çünkü daha fazla sendikasızlaşma ve daha fazla sömürü bize reva görülmektedir.

 

Çünkü halkın temsil edildiği yer denen fabrika bir yandan yalanlar ve aldatmacalar üretirken bir yandan da halka karşı bir konumdadır.

 

Çünkü bu ülkede Meclis’ten ziyade TC Elçilği’nden söylenir son söz.

Çünkü son sözü halklar söylemelidir.

Çünkü bu ülkede her gün her türlü eşitsizlik artmaktadır.

 

Çünkü LGBT hakları, kadın hakları, hayvan hakları ve işçi hakları her gün ayaklar altına alınmaktadır.

 

Çünkü hakların savunusu yeni bir geleceğin kurucusu olacaktır.

 

Çünkü bu ada üzerinde gerçek barışı inşa edecek olanlar işgale işgal diyebilenlerdir.

 

Çünkü işgale işgal diyemeyen kendi barışını da bulamaz.

 

Çünkü müzakere masası vakit geçirme mecrası, müzakereciler de boş konuşanın önde gidenidir. 40 yıllık tecrübe böyle söyler ben değilJ

 

Çünkü bildik anlamda siyaset çökmüştür. Yeni ve başka bir siyasete ihtiyaç vardır.

 

Çünkü halkları kardeş, birleşik ve bağımsız bir Kıbrıs hayal edebiliyorsak, yarata da biliriz.

 

Çünkü yitik bir ülkeyi kurtarmaya değil, yeni bir ülkeyi kurmaya geliyoruz.

 

Çünkü yazmak bir yerden sonra işe yaramıyor, söylenmek ise hiç!

 

Çünkü hayaller sokaktan, Bağımsız Kıbrıs sokaktaki kavgadan doğacak!

 

 

Hasan YIKICI

Baraka Aktivisti

 

38 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply