Bağımsızlık Yolu: Boyun Eğmek Değil Onurlu Yaşamak İstiyoruz!

Bağımsızlık Yolu CTP-UBP hükümetinin kamu çalışanlarının maaşlarında yapılan kesintisi üzerine Kıbrıs’ın kuzeyinde yaratılmak istenen politikalara karşı basın açıklaması yayınladı.

Bağımsızlık Yolu’nun yapmış olduğu açıklamada tıpkı Su Anlaşması’nda olduğu gibi Ankara’nın Ekonomik Protokol Görüşmeleri’nde de dayattığı özelleştirme ve neo-liberal politikaların hiç birinin halkla paylaşılmadığı vurgusunu yaptı.

Açıklamada Kıbrıslı Türk halkının Ankara’nın dayatmalarına maaşlarla boyun eğdirilmeye ve baskı ortamı yaratılmaya çalışıldığı söylendi.

CTP-UBP hükümetinin Kıbrıslı Türkerin söz, yetki ve karar hakkını savunmak gibi bir politikasının olmadığı ve hükümetin tek bildiğinin kesinti yapmak olduğu vurgulandı.

Açıklamanın Tam metni şöyle:

Boyun Eğmek Değil Onurlu Yaşamak İstiyoruz!

Ekonomiden siyasete, birçok anlamda mahkum edildiğimiz bağımlılık koşulları Kıbrıslı Türkleri her geçen gün yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor. Hükümetin açıkladığı kamu emekçilerinin maaşlarında kesinti kararı da bunun yeni bir örneğidir.

AKP’nin, Ekonomik Protokol Görüşmeleri’nde CTP-UBP hükümetine dayattığı özelleştirme politikaları gün gibi ortadayken kamu çalışanlarının maaşlarının ödenememesi kullanılarak baskı ve yıldırma politikası uygulanmaktadır. Ancak CTP-UBP hükümeti tıpkı Su Anlaşması’nda olduğu gibi Ankara’nın dayattığı özelleştirme ve neo-liberal politikaların hiç birini halkla paylaşmamaktadır.

Maaşların ödenemeyecek olmasına karşın Kıbrıslı Türk halkının refleksini sadece maaş alabilmeye indirgemeye çalışan CTP-UBP hükümeti, halkın direnişini engellemek ve halkı Ankara’nın dayattığı politikalara boyun eğdirtmek ve halka tercih yaptırmamak amacındadır.

Hükümet halkı bilgilendirme gereği bile duymadan dayatmalar üstünden yaşanan mağduriyete onay verirken, Kıbrıslı Türk halkına yaşadığı mağduriyetin sebebini dahi açıklamamaktadır.

Hükümetin konuyu halka açıklamamaktaki amacının toplumsal muhalefetin mücadelesini engellemek olduğu açıktır. Çünkü CTP-UBP hükümetinin Kıbrıslı Türklerin söz yetki ve karar hakkını savunmak gibi bir politikası yoktur. Fakat hükümetin tek bildiği kesinti yapmaktır.

Kıbrıslı Türk halkının kendi yaşadığı coğrafyada söz, yetki, karar hakkı tanınmazken, Ankara’nın politik yaptırımları Kıbrıs’ın kuzeyinde etkin bir şekilde uygunlanmaktadır. Şüphesiz ki Kıbrıslı Türk halkının da Kıbrıs’ın kuzeyinde Ankara’ya karşı etkin politika ve yaptırım uygulaması gerekmektedir. Bu mücadele sadece ekonomik mücadele değil onur mücadelesidir!

Bağımsızlık Yolu (a)
Ali Şahin