Bağımsızlık Yolu: “İçişleri Bakanlığını Görevini Yapmaya Davet Ediyoruz”

Bağımsızlık Yolu, AKP Temsilciliği ve Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığı’na yaptığı başvurunun yasal sürenin geçmiş olmasına rağmen bakanlıktan herhangi bir yanıt alınamaması sebebiyle basın açıklaması yaparak ilgili bakanlığı göreve çağırdı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Bir süreden beridir çeşitli bölgelerde şubeler açmakta olan ve halkımız tarafından da yasal statüsü merak edilen AKP Kıbrıs Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın, 22 Ocak olayları sırasında da faal olduğu bilinmektedir.

Bu sebeple Bağımsızlık Yolu olarak, AKP Temsilciliği ve AKP Gençlik Kolları’nın ülkemizde yasal olarak kurulup kurulmadığı, hangi mevzuat uyarınca kurulduğu ve faaliyetlerinin ilgili Bakanlıkça denetlenip denetlenmediği konusunda 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası uyarınca 9 Şubat 2018 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na bilgi edinme başvurusunda bulunmuş ve alacağımız yanıtı da kamuoyu ile paylaşacağımızı duyurmuştuk.

Bilgi Edinme Yasası’nın 12’nci maddesine göre İçişleri Bakanlığı yazılı yanıtını 15 iş gün içerisinde vermekle yükümlüydü. Yasa başka bir bakanlık veya birimden görüş alınacaksa, yazılı ve gerekçeli bilgi vererek yanıtın süresini 30 iş gününe kadar uzatmak imkanı vermesine rağmen, İçişleri Bakanlığı’ndan tarafımıza hiçbir yazılı cevap veya süre uzatma yazısı sunulmamıştır.

Bilindiği gibi İyi İdare Yasası’na göre İdare, yasalara uygun davranmak yükümlülüğü altındadır. Yasal hakkımızı kullanarak ve ilgili yasaya tamamen uygun bir şekilde yaptığımız başvurumuz, yasaya aykırı bir şekilde yanıtsız bırakılmış ve bu durum tarafımızda İçişleri Bakanlığı’nın yasaları uygulamak konusunda gerekli hassasiyeti göstermediği veya AKP Temsilciliği ile ilgili konularda tutumunun yasalar çerçevesinde olmadığı yönünde bir kanaat oluşmasına neden olmuştur.

Başka bir ülkenin siyasal bir partisinin ülkemizde nasıl ve ne çerçevede faaliyet yürütmekte olduğu sorusu sadece Bağımsızlık Yolu olarak bizim değil, kendi kendini yönetmek isteyen tüm Kıbrıslı Türklerin önem verdiği ve kaygı duyduğu bir konudur.

Bu konuya gerekli hassasiyeti göstermek veya yasaları uygulamak belli ki İçişleri Bakanlığının öncelikleri arasında değildir. Ancak yasalar sadece vatandaşlara değil İdare’ye de görevler yüklemektedir. İçişleri Bakanlığını yasalara uymaya ve görevini yapmaya davet ediyoruz.

Kıbrıslı Türk halkının kendi vatanında söz, yetki, karar süreçlerini ele almasını birincil meselesi olarak gören Bağımsızlık Yolu, yasal ve meşru her türlü araçla bu konunun takipçisi olmaya devam edecektir.”

Bağımsızlık Yolu’nun Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği sorular için TIKLAYIN