Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü Yerel Seçimler Gündemiyle GÜKAD’a Ziyarette Bulundu

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, 2018 Haziran’da gerçekleşecek olan yerel seçimler gündemiyle Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ni (GÜKAD)  ziyaret etti.

 

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, geçtiğimiz ay yayınladığı bir bildiriyle, Omorfo’da yaklaşmakta olan yerel seçim gündemi çerçevesinde Omorfo’daki sol ve demokratik partilere, örgütlere, derneklere ve bireylere çağrıda bulunmuş, Güzelyurt Belediyesi’ni 20 yıldır yöneten sağ ve antidemokratik zihniyete son vermek ve artık zamanı çoktan gelen değişimin önünü açmak adına sol ve demokratik güçlerin ortak ilkeler üzerinde anlaşıp tek ve bağımsız bir aday etrafında uzlaşmasının elzem olduğunu vurgulamıştı.

 

Omorfo’da sol ve demokratik güçlerin yerel yönetimlerde bugüne kadar işbirliğini başaramamasının sağ yönetimin işine geldiğini ve demokratik güçlerin bu hataya tekrardan düşme lüksünün olmadığının bilinciyle Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, bölgede çeşitli parti ve derneklere bu doğrultuda düzenlediği ziyaretlerin üçüncüsünü GÜKAD’la gerçekleştirdi.

Görüşmede söz alan GÜKAD temsicisi, GÜKAD’ın bölge ve ülke menfaatleri için çalışan vizyoner bir fikir kulübü olduğunu, her siyasi görüş ve renkten üyeleri ile demokratik hareket eden, Güzelyurt’un geleceğini halk için hayal eden ve hayallerinin gerçek olması için çalışan, Güzelyurt bölgesinin lider  bir sivil toplum örgütü olduğunu vurguladı. Ayrıca GÜKAD’ın bilimsel çalışmaları ile “Güzelyurt İktisadi Kalkınma Planı”nın ülkesel fiziki plana uygun olarak (Bölgesel Tarım Master Planı, Bölgesel Turizm Master Planı, Kentsel Master Planı) bölgenin insan kaynaklarını arttırmayı ve üretim potansiyelini yukarıya çekmeyi amaçladığının altı çizildi.

GÜKAD’ın temsilcisi sözlerini ise  “tarımın lokomotif sektör olduğu bölgemizde su ve su yönetimi konusunda, temiz enerji ve Eko-Akro turizm konusunda, kent sakinleri ve öğrenci refahı, huzuru, temizliği ve sağlığı için çalışabilecek vizyoner, tamamen bağımsız ve demokratik ilkeler çerçevesinde bir araya gelmiş çeşitli siyasi ve sivil unsurlardan oluşan bir oluşumla kendi projelerini (Güzelyurt İmar Projesi, Güzelyurt Toplu Konut Projesi, Güzelyurt Tarım Projesi, Güzelyurt Kamu Sağlık Projesi) paylaşmaya isteklidir.” şeklinde konuşarak bitirdi.

Bağımsızlık Yolu temsilcisi ise Bağımsızlık Yolu’nun GÜKAD’ın altını çizdiği konuları takip edeceğini vurguladı.

50 Paylaşımlar