Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü Yerel Seçimler Gündemiyle KSP Güzelyurt İlçe Yönetimi’ne Ziyarette Bulundu

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, geçtiğimiz ay yayınladığı bir bildiriyle, Omorfo’da yaklaşmakta olan yerel seçim gündemi çerçevesinde Omorfo’daki sol ve demokratik partilere, örgütlere, derneklere ve bireylere çağrıda bulunmuş, Güzelyurt Belediyesi’ni 20 yıldır yöneten antidemokratik zihniyete son vermek ve artık zamanı çoktan gelen değişimin önünü açmak adına sol ve demokratik güçlerin ortak ilkeler üzerinde anlaşıp tek ve bağımsız bir aday etrafında uzlaşmasının elzem olduğunu vurgulamıştı.
Omorfo’da sol ve demokratik güçlerin yerel yönetimlerde bugüne kadar işbirliğini başaramamasının sağ yönetimin işine geldiğini ve demokratik güçlerin bu hataya tekrardan düşme lüksünün olmadığının bilinciyle Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, bölgede çeşitli parti ve derneklere bu doğrultuda düzenlediği ziyaretlerin dördüncüsünü Kıbrıs Sosyalist Partisi’ne (KSP) gerçekleştirdi.

Bağımsızlık Yolu Omorfo örgütünün temsilcilerinin ortak ve bağımsız bir aday için duyulan ihtiyacı tekrardan vurguladıkları ziyarette KSP temsilcisi Kazım Halit, KSP’nin de ortak ve bağımsız bir aday için duyulan ihtiyacı paylaştığını belirtti. Halit görüşmede, özellikle doğrudan demokrasi çerçevesinde halkın belediye yönetimine sürekli ve düzenli katılımının sağlanması ilkesinin KSP için kilit önemde olduğunu, bu ilkenin ortak ve bağımsız adayın zeminini oluşturan ilkelerden biri olduğu takdirde böylesi bir girişime ortak olmaya istekli olduklarını belirtti.

Bağımsız Yolu Omorfo Örgütü ilerleyen günlerde Omorfo’daki yerel seçimler gündemi çerçevesinde demokratik, ortak ve bağımsız aday çalışması için yaptığı ziyaretleri sürdürmeye devam edecek

14 Paylaşımlar