Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, Yerel Seçimlerle İlgili TDP’yi Ziyaret Etti

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, Haziran 2018 Yerel Seçimler gündemiyle TDP Güzelyurt İlçe Yönetimi’ne ziyarette bulundu.

Omorfo’da sol ve demokratik güçlerin yerel yönetimlerde bugüne kadar işbirliğini başaramamasının sağ yönetimin işine geldiğini ve demokratik güçlerin bu hataya tekrardan düşme lüksünün olmadığının bilinciyle Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, bölgede çeşitli parti ve derneklere bu doğrultuda düzenleyeceği ziyaretlerin ilkini Toplumcu Demokrasi Partisi’yle gerçekleştirdi.

Samimi bir havada geçen görüşmede, Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü yetkilileri ile TDP Güzelyurt İlçesi yetkilileri, Omorfo’da 20 yıldır süren sağ ve antidemokratik yönetime artık bir son verilmesi gerekliliği üzerinde duruldu. Omorfo’da solun ve demokratik güçlerin yerel yönetimlerde bugüne kadar işbirliği yapamamasının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğunun önemli bir biçimde vurgulandığı görüşmede, önümüzdeki yerel yönetim seçimleri için bu hataya tekrardan düşülmemesi ve bu konuda her türden katkının konması gerektiği konuşuldu.

Bağımsızlık Yolu ve TDP arasında başta Bağımsız Kıbrıs, Özel Sektöre Sendika Kampanyası, Hayvan Refahı Yasası, Reddediyoruz Süreci ve bir önceki Lefkoşa Belediye Seçimleri olmak üzere ortaya konan başarılı ve topluma yararlı işbirliğinin Omorfo bölgesine de yansıtılması gerekliliğinin altının çizildiği görüşmede, iki taraf da Omorfo’daki yerel seçimlere yönelik olarak ilerleyen günlerde bu ortak bakış açısını sürdürüleceğine yönelik sözlerle görüşmeye son verdiler.

Bağımsızlık Yolu Omorfo Örgütü, geçtiğimiz ay yayınladığı bir bildiriyle, Omorfo’da yaklaşmakta olan yerel seçim gündemi çerçevesinde Omorfo’daki sol ve demokratik partilere, örgütlere, derneklere ve bireylere çağrıda bulunmuş, Güzelyurt Belediyesi’ni 20 yıldır yöneten sağ ve antidemokratik zihniyete son vermek ve artık zamanı çoktan gelen değişimin önünü açmak adına sol ve demokratik güçlerin ortak ilkeler üzerinde anlaşıp tek ve bağımsız bir aday etrafında uzlaşmasının elzem olduğunu vurgulamıştı.

18 Paylaşımlar