Baskı Altındaki Kapitalist Sisteme Neoliberal Öneri: Emeklilik Yaşı 70’e Çıkarılsın

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), kapitalist sistem üzerinde artan baskıyı emeklilik yaşının gelişmiş ülkelerde 70’e çıkarılmasıyla azaltma çağrısında bulundu. Yapılan çağrı, ekonomik büyümenin merkez alındığı, artan eşitsizliğin ise gözardı edildiği piyasa-dostu kapitalist sistemin geleceğini daha fazla işçi sömürüsü ile garanti altına almaya yönelik.

Dünya Ekonomi Forumu yayınladığı raporda, ortalama insan yaşamının 100’e çıkacağını ve 2050’ye kadar yaşlı nüfusun üç kat artarak 2.1. milyara ulaşacağını belirtti.

ABD, Japonya, Kanada, Avustralya, Hollanda ve İngiltere gibi dünyanın en büyük emeklilik sistemlerine sahip ülkeleri ile Çin ve Hindistan gibi dünyanın en kalabalık nüfusu olan ülkelerin incelendiği raporda: insaların daha uzun süre çalışmaması ve daha fazla tasarruf yapılmaması halinde büyük bir krizin yaşanacağı belirtildi.

Kurum, bu sekiz ülkenin emelilik sistemlerindeki açığın 2050 yılında 70 trilyondan 400 trilyona çıkacağını ve emekli başına düşen çalışan sayısının yarıya düşerek 4 olacağını belirtti.

WEF’in finansal ve altyapı sistemleri sorumlusu Michale Drexler insan ömrünün uzamasını küresel ısınmaya benzetti ve “gelecek nesillerin üzerindeki baskıyı”azaltmak için harekete geçme çağrısında bulundu. Drexler’in açıklaması, küresel ısınmanın daha fazla ekonomik büyüme odaklı kapitalist sistemin doğa sömürüsüne bağlı doğrudan sonucu olduğu gerçeğini saklamaya yönelik.

Raporun “dünyanın en büyük emeklilik sistemleri”ne sahip ülkelerine dayandırdığı verileri, hem ülkeler arası hem de ükelerin kendi içinde artan eşitsizliği yok sayıyor.

(Fotoğraf: Reuters)

13 Paylaşımlar