BİRLİK MÜCADELE DAYANIŞMA ! – Celal Özkızan

imageSözünün arkasında durmak diye bir laf vardır…
Bazıları ise sözünün arkasına saklanır…
O kadar boşalmış ya da yozlaşmıştır ki o sözün taşıdığı anlam,
Artık o sözü bir maske olarak kullanırsınız, sözün ardındaki boşluğa ve anlamsızlığa sığınmak için…
“Birlik Mücadele Dayanışma” sloganı da böylesi bir maske olmuştur pek çok kesim için Kıbrıs’ın kuzeyinde…
Bu maske, iki türlü işlemektedir :
Birincisi, “Birlik Mücadele Dayanışma” sloganını sadece kendi sorunları söz konusu olduğunda canla başla savunanlar…
İkincisi ise, bütün mücadeleleri kendine yontup toplumsal muhalefeti sadece kendinden ibaret sananlar…
O kadar ileri gider ki bu maskeleme işi bazen, “Birlik Mücadele Dayanışma” sloganının altından “1 Parti” çıkar…
Birlik değiliz 1’iz, sadece kendimiziz diyecek kadar kendi etrafında döndürmeye çalışır siyaseti bu anlayışlar…
***
1 değiliz birliğiz, maskesiz makyajsız “Birlik Mücadele Dayanışma” diyoruz, bu sloganın onurunu da taşımaya, bu sloganın ardında da dimdik durmaya gönüllüyüz diyenler de var elbette Kıbrıs’ın kuzeyinde…
Kıbrıs’ın bağımsızlığı, birleşmesi ve barışı için; Kıbrıs’ın tüm yabancı işgallerden ve üslerden özgürleşmesi için; halkların kardeşliği için; ekolojik tahribata ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı durmak için; ve Kıbrıs’ın yerli yabancı tüm sömürücü sermayeden ve ekonomik dayatma paketlerinden özgürleşip emeğin Kıbrıs’ının kurulması için farklılıklarına rağmen bir arada hareket eden örgütler de var Kıbrıs’ın kuzeyinde…
Sol için ilkeler temelinde birlik, bir lüks değil bir zorunluluk çünkü…
Sol için güçlerini birbirlerine karşı değil rejime ve Ankara’ya karşı birleştirmek bir zorunluluk çünkü…
İşte zihnimizde bu düşünceler, yüreğimizde birlikte hareket edebilmenin getirdiği heyecan, önce 19 Temmuz günü Baraka olarak yaptığımız çağrı ile KTHY önünde BKP’nin, Baraka’nın, DKB’nin, TDP Gençlik’in ve Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi’nin organizasyonu ve KTÖS ile KTOEÖS’ün desteği ile Tayyip adaya geldiğinde yaşanan polis şiddetini unutmadığımızı gösterdik…
Sonrasında, herkesin bildiği üzere, BKP, Baraka ve DKB olarak seçimde güçlerimizi birleştirip farklı seslerimizi ortak bir kanaldan akıtmaya karar verdik…
“Sadece seçimde sokağa çıkıp seçim bittikten sonra evlerine çekilenler”den olmadığımız için, hem yolumuza devam ediyoruz, hem de yolumuza yine birlikte devam ediyoruz :
14 Ağustos‘ta, Taşkınköy Parkı’nda, Baraka, BKP, DKB ve Pir Sultan Abdal ortaklaşa “Diren Kıbrıs” eylemini ve etkinliğini düzenleyecek…
Böylece, Kıbrıslı Türk halkının direnişi gittikçe büyüyecek ve en önemlisi, “birlik” halinde büyüyecek…
Gün gelecek, Kıbrıs özgürleşirken, “Birlik Mücadele Dayanışma” sloganı da laf olmaktan çıkacak !
Celal Özkızan
Baraka Kültür Merkezi Aktivisti

Be the first to comment

Leave a Reply