Biz Yiğit Bulut’un Sözlerini Tartışırken… – Fatih Bayraktar

Medya şaklabanı sıfatı cumhurbaşkanı başdanışmanı sıfatının önüne geçen Yiğit Bulut’un Kıbrıs’ıBulun kuzeyi için sarfettiği sözler halen tartışılmakta…

Bu yazıda kimin ne söylediğini tartışmayacağız ama…
Biz bunları tartışırken günlük hayatlarımızda daha doğrusu çalışma hayatlarımızda neler oluyor ona bakacağız küçük bir pencereden…
Örneğin biz Yiğit Bulut’un sözlerini tartışırken patronların/yöneticilerin çalışanlarını daha iyi denetleyebilmesi için yazılımlar yüklenecek bilgisayarlara… 


Şöyle tanıtılacak yazılımlar:
Değerli yönetici. Personelin çalışma verimliliği, sistemin güvenliği tüm işletmelerin yaşadığı günlük sorunlardır. İşletmenin karlılığı ve yaşamını devam ettirmesi, bu sorunların çözümü ile mümkün olmaktadır. Çözüm için personelin denetimi ve izlenmesi, aykırı hareketlerin önlenmesi en etkili yöntem olarak öne çıkmaktadır. ……….., kolay kurulumu, dağıtımı ve kullanımı ile eksiksiz ve etkili çözüm sağlamaktadır.


Ne sağlayacaktır bu yazılım?
Çalışanın izlenmesi, denetlenmesi, internet aktivitelerinin bloklanması…
Kimin yararına?
Yukarda aynen yazıyor işte… İşletmenin karı yararına…
Örneğin biz Yiğit Bulut’un sözlerini tartışırken bir yerlerde “Taşeron ve Tedarikçi İlişkileri Yönetiminde Başarı Modelleri” diye bilimsel (!) bir panel düzenlenecek…


Şu konular tartışalacak panelde:
Alt İşveren Çalışanlarının Performans Takibi, Ölçümü ve Geliştirilmesi ile Asıl İşverene Sağlayacağı Faydalar
-Taşeron ve Tedarikçi Firma Çalışanlarının Doğru Entegrasyonu ve Etkin Yönetimi ile Verimlilik Artışı Sağlanmasında Tarafların Görev ve Rolleri
-Yılın Tedarikçisi Olma Kriterleri
-Taşeronda Karlılık Arttırma Yolları ve Uygulamaları 


Yani biz Yiğit Bulut’un sözlerini tartışırken özellikle özel sektör çalışanlarının üzerindeki baskı yeni teknolojilerin de yardımıyla artmaya devam edecek…
Yani biz Yiğit Bulut’un sözlerini tartışırken neo-liberal sisteme entegre olmuş bazı bilim insanları, başka bazı insanlar nasıl daha iyi sömürülebilir, daha güvencesiz çalıştırılabilir onu tartışacak…
Velhasıl biz Yiğit Bulut’un kuyuya attığı taşı çıkarmaya çalışırken o kuyunun suyunda teknolojik ve bilimsel bir biçimde boğulmaya çalışanları göremeyeceğiz… 

Fatih Bayraktar
Bağımsızlık Yolu Üyesi

9 Paylaşımlar