Devletin Yok Saydığı Öğrenciler Sokakta- Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Mücadelesi

Devletin özel eğitim yasası ve bu alanda herhangi bir politikasının dahi olmamasından kaynaklı sorunları protesto etmek için, Zihin Engelliler Öğretmenliği öğrencileri ile KTÖS’ün birlikte gerçekleştirdiği eylemde sendika binası önünde toplanılıp Milli Eğitim Bakanlığı’na yüründü.

Bakanlık önünde okunan basın açıklamasından sonra basının soruları yanıtlayan öğrenciler, ülkede bu alanda her yıl mezunlar verildiği, fakat buna rağmen özel eğitimle ilgili ihtiyaçların Türkiye’den yapılan öğretmen atamalarıyla giderildiğini dile getirdi. Türkiye’den buraya atanan öğretmenlerin özel eğitim konusunda uzman değil, sınıf öğretmeni oldukları, devletin ise bu alanda kendi ülkesindeki okullardan mezun olan onlarca öğrenci varken, T.C’den öğretmen talep etmesinin ülke gençliğini işsizliğe mahkum etmesi anlamına geldiği belirtildi. Söz konusu uygulamanın sebebi ise; T.C’den talep edilen öğretmenlere yapılan ödemelerin T.C tarafından karşılanıyor olması, ve devletin kendince külfet olarak gördüğü ek bir giderden kurtulma çabası olarak görülüyor.

Devletin ‘İhtiyaç fazlası’ olarak yorumlayıp Zihin Engelliler Öğretmenliği öğrencilerinin burslarını kestiği bir ülkede, ayni alana dışarıdan öğretmen talep edilmesi, hükümet edenlerin aslında başka bir devletin memurları olduğu gerçeğini gözler önüne seriyor. Öte yandan (2006) verilerine göre Kıbrıs’ın kuzeyinde toplam 4597 özel gereksinimli birey var.

özel eğitim

Basın Açıklamasının Tam Metni:

“Bugün özel eğitim yasasının Meclis’ten onaylanarak geçmesi için, Türkiye’den özel eğitim alanında öğretmen alımına dur demek için, yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni yetiştiğini göstermek için ve özel eğitim öğretmeni münhallerinin açılmasını talep etmek için sokaklardayız. Özel gereksinimli bireylerin eğitimi siyasiler ve bazı kesimler tarafından suistimal edilerek kalıcı çözümler üretmek yerine rant kapısı yapılmıştır. Ülkemizde özel eğitime verilen değer dünya üzerinde eşine az rastlanır kötü bir örnektir. Bir ülke düşünün ki özel eğitim yasası yok.

Genel Sorunlar:

 • Özel eğitim yasası ve özel eğitim politikasının olmaması sorunların kaynağıdır.
 • Eğitim Bakanlığı teşkilat yapısı içinde özel eğitim dairesi veya biriminin olmaması nedeniyle özel eğitimin planlanmasında sorunlar yaşanmaktadır.
 • Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı arasında koordinasyon olmadığından dolayı, erken tanıdan yaşam boyu eğitime kadar olan süreçte verimli bir sistem oluşmadı.
 • 18 yaşından sonra bilimsel anlamda eğitim yok.
 • Engellileri istihdam yasası çerçevesinde ülkemizde her 25 çalışanı olan iş yeri bir engelli istihdam etmek zorundadır. Kamusal alanda yaklaşık 360 civarı engelli kişi var olan yasa paralelinde istihdam edilmek için beklemekte, fakat yasa yine devlet tarafından uygulanmamakta ve engelli bireyler bir kez daha devlet tarafından engellenmektedir. Ülkemizde yasa olmasına rağmen istenilen düzeye ulaşılamamıştır,
 • Kadrolarımız içerisinde özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına göre yeterli sayıda özel eğitim öğretmeni yok. (Üstün zekalı, otizm, görme engelli, öğrenme güçlüğü vb. gibi )
 • Şu anki yapı içerisinde Türkiye’den ikili kültür antlaşması ile gelen 25 özel eğitimci mevcuttur. Türkiyeden bu antlaşma ile 17 özel eğitimci daha bu eğitim öğretim döneminde geleceği belirtilmektedir. Bizler Türkiye’den gelen özel eğitim öğretmenlerinin emekleri için teşekkürü borç biliriz. Fakat üniversitelerin özel eğitim bölümlerinden mezun 108 özel eğitim öğretmenimiz mevcuttur. Artık Türkiye’den öğretmen getirilmesini anlayışla karşılamayacağız.
 • Özel üniversitelerin plansız öğretmen yetiştirme anlayışı nedeniyle özel eğitim öğretmenliğinin geleceği tehlike altındadır. Son üç yılda sadece 1 üniversiteden 108 tane özel eğitim öğretmeni mezunu vardır. 2016 yılında dört üniversiten 150 civarı mezun olacak, bu sayı 2020 yılında 600’ün üstünde olacaktır.
 • Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğretmen adaylarına burs verirken, iş imkanı yaratmamakta, rehberlik etmemekte bu yönde politika üretmemektedir.
 • Doğanın boşluk tanımadığı bu alanda da görülmektedir. Vakıflar ve özel özel eğitim kurumları bu alanda sömürü düzeni oluşturmuştur.
 •  Özel eğitimle ilgili bilimsel veriler yetersizdir.  Ülkemizde özel eğitimle ilgili, merhamet, istismar ve rant var ama ülke genelini açıklayacak bilimsel bir çalışma yoktur.
157 Paylaşımlar