DİREN ROJAVA! DİREN KOBANE!

Mezopotamya Gençlik Kültür Ve Sanat Derneği’nin çağrısıyla Lefkoşa’da ISİD’e karşı Rojava ve Kobane direnişlerile dayanışma amacıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi.

Kuğulu Park’ta başlayan yürüyüşte TC Elçiliği’nin önüne gidildi. Burada okunan basın açıklamsında Rojava  ve Kobane’deki direnişe dikkat çekilirken AKP hükümeti eleştirildi.

Yürüyüşe Baraka Kültür Merkezi, Birleşik Kıbrsı Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi ve Devrimic Komünist Birlik Destek Verdi.

İşte basın açıklamasının tam metni:

Kapitalist-sömürgeci sistem güçleri, hegemonyalarını kuvvetlendirmek ve süreklileştirmek adına, dünya halkları üzerinde gerçekleştirdikleri kirli oyun ve katliam taktiklerini Güney ve Batı Kürdistan’da devreye sokmuş durumdadırlar.Şengal’de IŞİD çetecilerinin saldırılarından yüz binlerin göçü devam ederken, Kürt halkı bu kez Kobanê’de benzer bir saldırıyla karşı karşıya kalmıştır. IŞİD son bir yıldır Kürt halkına karşı en ağır ve barbarca suçları işlemektedir.Kobanê’ye dönük saldırıların başarılı olması durumunda büyük bir insani felaketin yaşanacağı aşikardır.

 

Rojava bir kuşatma altındaysa, Kobanê tarihte benzeri az görülen kuşatma ve saldırılardan birini yaşıyorsa, Rojava’da ezilenlerin eşitliği ve kardeşliği üzerinde gelişen demokratik halk siyaseti karşısındaki sınıf savaşımının ürünüdür.IŞİD çeteleri Türk devleti adına Kürtlerle savaşıyor. Anadilde eğitim veren okullara yapılan saldırı ile Kobanê saldırısı aynıdır. AKP zihniyeti ile IŞİD zihniyeti buluşmuştur. Barış süreci nedeniyle yürütemediği savaşı, IŞİD eliyle yürütüyor. Ancak, AKP yanılıyor. Çünkü örgütlü halk yenilmez.İşgalci ve emperyalistlere söyleyeceğimiz tek şey var; siz yeter ki Ortadoğu’dan defolun. Defolun ki, halklar kendi kaderini tayin etsin.

 

ADL

Gerçek şu ki, IŞİD’e karşı fermanlar açıklayıp, onu en tehlikeli örgüt olarak ilan eden tüm güçler sorun Rojava olunca olup biteni görmezlikten gelmeye devam ediyorlar. Rojava Halk Devrimi’nin boğulması için IŞİD’e dua etmektedirler!Son bir haftadan bu yana Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırısı karşısında ABD’nin ve onun müttefiklerinin tutumu bunu gösteriyor. Kimi izliyor, kimi de Türkiye gibi, tampon bölge hesabıyla yeni bir işgal hazırlığına girişerek, açık gizli tüm güçleriyle IŞİD’i destekleyip, Rojava devrimini boğma çabasını sürdürüyor. IŞİD çetesinin saldırıları emperyalistleri ve onların uşağı AKP hükümetinin eliyle giderek şiddetleniyor. IŞİD çetesin AKP’nin her türlü desteği ile Rojava’nın Kobanê kantonuna yönelik katliam saldırılarına karşı Kürt halkı şanlı bir direniş sergiliyor. Kobanêyi ikinci bir Şengal yapmak isteyen IŞİD çetesi, halkların dayanışmasıyla yenilecektir.Bu noktada IŞİD terör örgütünü halkımıza karşı kullanan ve onurlu yeni yaşam sistemini tasfiye etmeleri karşılığında her türlü desteği sunan, başta sömürgeci-faşist TC devleti olmak üzere tüm kapitalist modernite güçleri,demokratik modernite savunucularına ve savaşçılarına karşı son çırpınışlarını ve kozlarını oynamaktadır.

Bu vahşi saldırılara karşı Kobanê halkıyla dayanışma içinde olmak, insani sorumluluğun gereği olduğu gibi, Kobanê’de sivil Kürt halkını korumak aynı zamanda devletlerin ve uluslararası toplumun da ahlaki ve hukuki sorumluğudur . Herkesi Kobanê’deki büyük felakete karşı duyarlı olmaya ve her türlü maddi ve manevi desteği vermeye çağırıyoruz. Tüm Kürt siyasi yapılarının da farklılıklarını bırakarak birlikte ve dayanışma ruhu içinde Kobanê halkına sahip çıkmaya ve destek sunmaya davet ediyoruz. Rojava’daki Kürt halkının kazanımlarını korumak tüm Kürtler için tarihsel bir görev ve sorumluluktur. Kürt halkını korumak uluslar arası toplumunda temel sorumluluğudur. Şengal’de yaşandığı gibi büyük bir insani trajedi yaşanmadan uluslar arası toplumu tavır almaya, harekete geçmeye ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz. Gün barbarlığa karşı kendini korumaya çalışan ve tarihin en meşru direnişini sergileyen Rojava’ya,halkımızla birlik ve dayanışma içinde olma günüdür.

MEZOPOTAMYA GENÇLİK KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ
Basın metnine imza atan parti ve kurumlar:

YENİ KIBRIS PARTİSİ
BİRLEŞİK KIBRIS PARTİSİ
BARAKA KÜLTÜR MERKEZİ

25 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply