Eylem Hakkı Seminerleri Omorfo ve Lefkoşa’daydı

Bağımsızlık Yolu’nun düzenlediği ‘Eylem Hakkı Seminerlerinin’ ikincisi 16 Ocak Salı saat 19.00’da Omorfo’da GÜKAD Lokali’nde, üçüncüsü ise 17 Ocak Çarşamba günü aynı saatte Lefkoşa’da Bağımsızlık Yolu ve Baraka Kültür Merkezi’nin işbirliğiyle gerçekleşti.

Omorfoda gerçekleşen seminerin başında bir giriş konuşması yapan Bağımsızlık Yolu Omorfo Bölge Sorumlusu Günay Seheroğlu, gösteri ve yürüyüşlerin hak mücadelelerini sokaktan besleyen bir unsur oldukları için çok değerli bulduklarını vurguladı.

Giriş konuşmasının ardından hukukçu, mukayyit ve Bağımsızlık Yolu Hukuk Komite Sorumlusu Aziz Güven; Anayasa, Toplantı ve Yürüyüşler Yasası, Polis Örgütü Yasası ve Ceza Yasası’nda eylem hakkına ilişkin yer alan mevzuatı içeren sunumunu gerçekleştirdi.

Yoğun katılımla gerçekleşen seminerde, eylem hakkının Bağımsızlık Yolu için politik önemine dair konuşma yapan Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu, devletin farklı bölgelerde eylem hakkına dair farklı uygulamalarda bulunduğunun ve buna bir standart getirmenin yolunun ise halkın eylem hakkına dair bilinçlenmesinden geçtiğinin altını çizdi.

Ayrıca Rahvancıoğlu, yabancı uyrukluların eylem yapma hakkının Polis örgütü tarafından engellenmesinin çifte standart doğurduğunu da ifade etti.

Seminer, katılımcıların eylem hakkına dair sorduğu soruların konuşmacılar tarafından cevaplanması ve bunlar ışığında yapılan fikir tartışması ile sona erdi.

Lefkoşa’da da Katılım Yoğundu

Baraka Lokali’nde gerçekleştirilen Lefkoşa’daki seminerin başında Baraka Aktivisti Nazen Şansal bir konuşma yaparak, toplumsal muhalefetin neoliberal saldırılar karşısında mevcut haklarını koruyabilmesinin ve bunları ilerletebilmesinin eylem ve gösteri hakkıyla mümkün olduğuna vurgu yaptı.

Şansal’ın konuşmasının ardından hukukçu, mukayyit ve Bağımsızlık Yolu Hukuk Komite Sorumlusu Aziz Güven; Anayasa, Toplantı ve Yürüyüşler Yasası, Polis Örgütü Yasası ve Ceza Yasası’nda eylem hakkına ilişkin yer alan mevzuatı içeren sunumunu gerçekleştirirken, Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Münür Rahvancıoğlu eylem hakkının politik düzlemde önemine vurgu yapan bir sunum gerçekleştirdi.

Seminer, katılımcıların eylem hakkına dair sorduğu soruların konuşmacılar tarafından cevaplanması ve bunlar ışığında yapılan fikir tartışması ile sona erdi.

41 Paylaşımlar