FAİLİ MALUM CİNAYET – YUSUF ÖZGÜ SERTEL

Yıllarca “Emek en yüce değerdir.” şiarını ağızdan düşürmeyen ve yine bu şiarı maske olarak kullanıp kitleleri aldatarak, parlamentonun büyülü(!) koltuklarından payını alan CTP ve çiçeği burnunda partneri; kan edebiyatının hamisi, koltukların deneyim erbabı UBP senelerdir kıydıkları emeğe ve cana kastetmeye devam ediyorlar.

Daha birkaç gün önce, Mağusa’da paketçi olarak çalışan Azerbaycan uyruklu bir emekçi iş cinayetine maruz kalmıştır. Okul parasını biriktirebilmek adına; güvencesiz,sendikasız ve ucuz çalıştırılmak üzere CTP-UBP sermaye hükümeti eliyle sermayedarların vicdan ve rızasına terkedilmiştir.

Emek edebiyatlarının yalancı hamisi CTP bir işçinin emeğine kıymış, kan politikalarının öncüsü UBP de bir emekçinin kanını akıtmıştır. Bu cinayette suç ortaklığı yapmışlardır.

Ne edebiyatı okurlarsa okusunlar; patronların ve sermayenin yancısı, emeğin ve canın düşmanı olarak algılanmaktan ve bir gün kamu vicdanında mahkum olmaktan kurtulamayacaklardır.

Ardışık olarak yeşilden turuncuya, turuncudan yeşile geçen sihirli(!) koltuklarda oturanlar, 2006 yılından bu güne değin tahkikatı yapılmış iş kazası sonuçlarına göre 92 emekçinin cinayetinde rol almışlardır. Ki bu verilere 2015 yılının sadece ilk bir kaç ayı dahildir.

Tüm işçilerin sendikal örgütlülüğüne zemin hazırlayacak yasal düzenlemeler yapılmadığı halde; bu cinayetlerin önüne geçmek bir yana dursun, bu cinayetlerin artmasına sebep olunacaktır.

İş güvenliğinin temini ve denetimi, ne patronun ne de sadece devlet mekanizmalarının eline bırakılabilir. Patron maliyetleri düşürmek ve daha fazla kar edebilmek adına güvenliği sağlayacak harcamalardan uzak duracaktır. Çünkü onun amacı tam da budur: Kar. Devlet için ise bu denli geniş bir denetim yelpazesi oluşturmak ciddi bir insan gücü gereksinimi ve mali sıkıntı doğuracaktır.

Bu bağlamda iş cinayetlerine dur demek yolunda, özel sektörde sendikasız çalıştırılmak yasalarla engellenmelidir. Örgütlü olan işçinin sendikası; sürekli olarak denetim aygıtı olacak ve devletin sırtından denetim yükünü kaldırırken, emekçinin de en temel hakkı olan yaşam ve vücut bütünlüğü hakkını koruyacaktır.

VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜ VE YAŞAM HAKKI İÇİN ÖZEL SEKTÖRE SENDİKA!!!

 

YUSUF ÖZGÜ SERTEL

BAĞIMSIZLIK YOLU

37 Paylaşımlar