Girne İnisiyatifi  Basın Toplantısı Gerçekleştirdi

 Girne İnisiyatifi bugün sabah Girne Leymosun Kültür Evi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi

Girne Emirnamesi’nde hükümet tarafından yapılmak istenen değişikliklere karşı oluşturulan Girne İnisiyatifi, Girne Belediyeleri’nin çağrısıyla yarın saat 11:00’da gerçekleşecek olan ve siyasi örgütlerler ile demokratik kitle örgütlerinin ikişer temsilciyle katılacağı toplantı öncesinde, bugün sabah saat 10:00’da Girne Leymosun Kültür Evi’nde bir basın toplantısı gerçekleştirerek basın açıklamasını ve Planlı Kentler Bildirgesi’ni kamuoyuyla paylaştı.

Girne İnisiyatifi tarafından yapılan açıklama şöyle: “Bir süreden beridir Girne bölgesinde yaşanan imar sorunlarına karşı bölgede yaşayan insanların ortaya koydukları eylemlilik hali, Girne 2. Bölge Emirnamesi’nde yapılması planlanan değişikliklerle birlikte doruk noktasına ulaşmıştır. Bundan kısa bir süre önce Zeytinlik’te yaşanan tartışmalar henüz hafızalarımızda taze iken şimdi Girne bölgesinin daha büyük bir kesimini ilgilendirecek olan Girne 2. Bölge Emirname değişikliğin de halkımızın vicdanında yer bulmadığı görülmektedir.

3 Ağustos 2016 tarihinde hükümet edenlerin her şeyi kılıfına uydurmak üzere iş ola düzenlediği danış-MA toplantısı bu sebeple yoğun bir katılıma sahne olmuş ve halk kendini yönetenlere, bir kez daha sorumluluklarının gereğini hatırlatmıştır. 3 Ağustos’ta halkın direnişi ile ertelenen toplantı sonrasında Girne bölgesinde yaşayan insanlarımız, hükümet edenlerden talep ettiği demokratik hakları, bizzat kendi iradesi ile kullanarak da nasıl bir ülkede yaşamak istediğini net bir biçimde ortaya koymuştur. Girne’de yaşayanlar ve Girne sevdalıları öz örgütlenmeleri ile Girne İnisiyatifi’ni oluşturduğunu ilan etmiş ve herkese açık bir şekilde çağrısı yapılan HALK MECLİSİ toplantılarında tüm farklı fikirleri büyük bir demokratik olgunlukla tartışarak ortak kararlar üretmiştir.

Bu çerçevede 9 Ağustos 2016 tarihinde Girne İnisiyatifi aktivistleri Alsancak, Lapta, Çatalköy ve Girne Belediyeleri’ni ziyaret ederek destek talep etmiş, aynı gün Girne Hirondel Çemberi’nde büyük katılımlı bir eylem gerçekleştirerek süreci canlı tutmuştur. Belediye ziyaretlerinde, Alsancak, Lapta ve Çatalköy belediye başkanlarının da emirname değişikliği konusunda bilgilendirilmediği ortaya çıkmış ve bunun üzerine üç belediye başkanımız Şehir Planlama Dairesi’ne yazı yazarak 10 Ağustos’ta gerçekleştirileceği duyurulan ikinci danış-MA toplantısının da ertelenmesini talep etmişlerdir.

Aynı gün Girne Hirondel Çemberi’nde Girne İnisiyatifi’nin çağrısıyla gerçekleştirilen eylem bizim beklentilerimizi de aşarak büyük bir katılıma sahne olmuştur. Gerek belediye başkanlarımızın toplantıyı erteleme çağrısı gerekse Girnelilerin ortaya koyduğu coşkulu eylem, hükümet edenlerin ikinci toplantıyı da süresiz bir biçimde ertelemelerini sağlamış ve süreci sil baştan ele almalarını zorunlu kılmıştır. Bugün gelinen aşama, Girne’ye sahip çıkan herkesin açık bir başarısı olarak ortada durmaktadır. Bu sebeple Alsancak, Lapta ve Çatalköy belediye başkanlarımıza ve eyleme katılan tüm Girne sevdalılarına bir kez daha yürekten teşekkür ederiz.

Bununla birlikte, Girne halkının oylarıyla seçilen ve bir an önce Girne İmar Planının çıkarılması için çalışmalar başlatmış bulunan Girne Belediye Başkanının da Girnelilerin başlattığı bu sivil inisiyatife, açık bir teşvik ve destek vereceği inancı içindeyiz. Gelinen aşamada Girne kıyı şeridinde bulunan 5 belediyemiz emirname değişiklikleri ile ilgili süreci şekillendirmek üzere 16 Ağustos 2016 tarihinde sivil toplum örgütü temsilcilerini toplantıya çağırmıştır. Bizlere yapılan çağrıda, bu toplantıda sivil toplum örgütlerinin imarla ilgili görüşlerinin alınacağı ve ardından, ortaya çıkan sonuçların bizzat bu belediyelerimiz tarafından hükümetle görüşülerek hayata geçirilmeye çalışılacağı ifade edilmiştir. Bu çerçevede bizler de yarın temsilcilerimiz vasıtasıyla bu toplantıda yerimizi alacağız. Daha önce de ifade etmiş olduğumuz gibi Girne 2. Bölge Emirnamesi’nde yapılması planlanan değişikler henüz hiçbir sivil toplum örgütü, yerel yönetim veya vatandaşlarla açık bir şekilde paylaşılmış değildir.

Bununla birlikte yapılan görüşmelerden ortaya çıkan sonuçlar göstermektedir ki; Girne 2. Bölge Emirnamesinde yapılacak olan değişiklikler Girne’de rantın devamını sağlayacaktır. Bu emirname değişikliği ile kıyıların yağmalanması süreci hızla ilerlemeye devam edecek ve Girne’deki trafik keşmekeşi artacaktır. Bu emirname değişikliği ile Girne bölgesinde her geçen gün azalan yeşil alanlar daha fazla baskı altına alınacak ve giderek yok olacaktır. Nihayetinde bu emirname değişikliği ile Girne, en batısından en doğusuna kadar daha fazla betona gömülecek ve yaşam kalitesi ciddi şekilde azalacaktır. Bütün bunların ötesinde bu emirname değişikliği ile halen sürmekte olan Girne İmar Planı hazırlama sürecine de ciddi bir darbe vurulacaktır. Bu gerekçelerle bizler Girne İnisiyatifi olarak hükümet edenlere çağrı yapıyoruz. Gelin halkın vicdanında yer bulmayan bu anlamsız süreci durdurun. Bizim size vermiş olduğumuz “geçici süre ile ülkeyi yönetme görevini” istismar ederek kötüye kullanmayın. Hali hazırda yeşili azalmış, her geçen gün betona gömülen Girne bölgesine, yeni bir darbe daha vurmayın.

Girne bölgesinde yaşayan insanların kent hakkına saygı duyun ve bu süreci demokratik ilkeler ışığında birlikte şekillendirmemize fırsat verin. Değerli basın mensupları; Girne İnisiyatifi; kent hakkını en demokratik hak olarak kabul eden, tüm kararların üretilmesi noktasında demokratik katılımcılığı esas alan ve bir coğrafyanın kaderinin o coğrafyanın özneleri tarafından belirlenmesi gerektiğine inanan bir inisiyatif olarak yola çıkmıştır. Bu çerçevede yarın Girne kıyı şeridinde bulunun 5 belediyenin düzenleyeceği toplantıyı son derece önemli buluyoruz ve bu toplantının gerçekleştirilmesine vesile olan herkesi kucaklıyoruz. Yarın gerçekleştirilecek toplantı öncesinde inisiyatifimize destek veren örgütlerimizle birlikte hazırlamış olduğumuz PLANLI KENTLER BİLDİRGESİ’ni de imzaya açacağımızı sizler aracılığı ile duyurmak isteriz. İki haftalık süre içerisinde imzaya açık olacak olan PLANLI KENTLER BİLDİRGESİ’ni Eylül ayı başından itibaren ilgili kurum ve kuruluşlara göndereceğimizi de belirtmek isteriz. Katıldığınız için hepinize teşekkür eder, en derin saygılarımızı sunarız.

Girne İnisiyatifi”

Planlı Kentler Bildirgesi Okundu

Öte yandan İnisiyatif tarafından okunan Planlı Kentler Bildirgesi ise şöyle:

“PLANLI KENTLER BİLDİRGESİ Ülkemizde yaşanan imar sorunlarının ve bu sorunlara karşı uzun yıllardan beridir uygulanmakta olan emirname düzeninin son bulması, İmar süreçlerinin sivil toplum örgütlerinin ve vatandaşların demokratik katılımı ile ele alınmasının önünün açılması ve böylelikle eşitsiz ve adaletsiz uygulamaların son bularak, kentlerin tarihi, kültürel, ekonomik ve çevresel değerlerinin korunarak geliştirilmesi amacıyla;

1. Kent sınırları içerisinde bulunan kaçak yapıların yasalara uygun olarak durdurulması ve kaçak bölümlerle ilgili, İdare tarafından gerekli işlemlerin yapılması,

2. Yürürlükte bulunan emirnamelerle ilgili tüm değişikliklerin askıya alınması,

3. Yeni yasama döneminin açılması ile birlikte en geç 2016 yılı sonuna kadar 55/89 sayılı İmar Yasası’nda değişikliğe gidilerek merkezi yönetimle yerel yönetimlerin görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden tanımlanması ve bu çerçevede imarla ilgili süreçlerin yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların demokratik katılımını esas alacak bir biçimde yeniden düzenlenmesine olanak verilmesi,

4. Emirname düzeninin ortadan kaldırılarak İmar Planlarına dayalı bir sisteme geçilmesini talep ederiz.”

12 Paylaşımlar