Girne Rant Kapısı Değildir!

2007 Girne 2. Bölge Kapsamlı Emirnamesi’nde Şehir Planlama Dairesi tarafından yapılmak istenen değişikliklere karşı oluşturulan “Girne Vatandaş İnisiyatifi” bugün akşam saat 18:00-19:00 saatleri arasında Girne’de Hirondel Çemberi olarak da bilinen noktada eylem yaptı

Ellerinde; “DanışMA Değil Danışma Rant Değil Planlama”, “Kişiye Özel Emirnameye Hayır! Emirname Değil İmar Planı”, “Halk Peşkeşi Affetmeyecek!”, “Şimdi Girne’ye Sahip çıkmanın Tam Zamanı” ve “Girne Rant Kapısı Değildir” yazılı pankartlar tutan eylemciler davullarla ve düdüklerle ses çıkararak eylemlerini sürdürdüler.

 

Girneye Geri Dönüşümü Olmayacak Bir Zarar Verecekler!

Girne Vatandaş İnisiyatifi tarafından yapılan açıklama ise şöyle:
TÜM ADA HALKINA ÇAĞRIMIZDIR!
ŞİMDİ GİRNE’YE SAHİP ÇIKMANIN TAM ZAMANIDIR!

Turizm Bakanlığına bağlı olan Şehir Planlama Dairesi tarafından, Girne 2. Bölge Emirnamesi’nde gerçekleştirilmek istenen değişikliklerin kamu yararı hilafına olduğu ve özel şirketlerin kar kaygısına hizmet ettiği apaçık ortadadır.
Yapılmak istenen değişikliklerin, yarın gerçekleştirilecek danışma toplantısı öncesinde hala sır gibi saklanması bunun en güçlü kanıtıdır.

Şehir Planlama Dairesi’nin itiraf niteliğinde olan “Turizm yatırımcıları yeni düzenleme için baskı yapıyorlar” argümanı, kamu yararının hiçbir koşulda gözetilmediğini kanıtlar niteliktedir.

Kâr peşinde koşan şirketler ülkemizin tarihi dokularını, öz varlıklarını yasaları ve yerel/merkezi otoriteleri hiçe sayarak talana/tahribata devam etmektedirler.
Doğal koruma alanı olan Alagadi’den kum alınmaya başlanmış olması bu talanın en çarpıcı örneklerinden biri olarak önümüzde durmaktadır.

Kanalizasyon sorunlarından tutun da; trafik sorunlarına, halkın denize erişim sorunundan tutun da çevresel sorunlara, halk olarak daha fazla tahammül edecek noktada olmadığımızı yineleriz.

Neden karşıyız?

• Mevcut süreçte demokratik ilkelerin gereği olan “bir coğrafyanın kaderinin o coğrafyanın özneleri tarafından belirlenmesi” ilkesi ihlal edilmekte, kentlerimizin ve ülkenin kaderi siyasi atamayla göreve gelen daire müdürlerinin iki dudağı arasına bırakılmaktadır;
• Bu Emirname ile yapılmaya çalışılan, bizi yönetenlere verdiğimiz ve belirli bir süreyi kapsayan ülkeyi yönetme görevini görev sürelerini aşan ciddi tahribatlara yol açacak kararlarla kötüye kullanmaktır.
• Halkın gündelik yaşamının olumsuz şekilde etkileneceği; çarpık şekilde betonlaşan Girne’yi daha fazla beton yığınına dönüştürecek, ekolojik-sosyal-ekonomik-dokusal sorunlar sarmalını daha da yoğunlaştıracak, Girne’nin mevcut yaşanılmaz durumunu daha da yaşanılmaz hale getirecektir;
• Girne’de uzun çıkmaz sokaklar artacak, kentin yapılaşması daha da karmaşıklaşacaktır;
• Hali hazırda yetersiz olan yeşil alanların mevcutları da tahrip edilecek, yenilerinin yaratılmasının önüne geçilecektir;
• Sahil boyu yüksek katlı binaların yapımını sağlayacağından, anayasaya aykırı bir şekilde halkın denize erişimini risk altına atacaktır;
• Katlarla ilgili genel af öngördüğü anlaşılan bu Emirname sonucunda ‘yapanın yanına kalır’ anlayışını sürgit edecektir;

Bu doğrultuda taleplerimiz:

• İyi İdare Yasası’nın şeffaflık, katılımcılık ve tarafsızlık ilkelerinden nasibini almamış bu değişiklik önerisi kabul edilemezdir;
• Bu bağlamda hukuki olarak da sorunlu olan bu düzenleme girişimi hükümet tarafından geri çekilmelidir;
• Özelde Ayorgi Zeyko Yağ Fabrikası’nda, genelde Kıbrıs’ın kuzeyinde sürmekte olan bu pervasız saldırılar yönetimler tarafından derhal durdurulmalıdır;
• Bu ve benzeri çalışmalarda devlet üzerine düşen görevi yerine getirmeli, halkın etkin katılımı sağlanmalıdır;
• Yerel katılımı karar mekanizmalarında etkin kılan, planlama yetkisini merkezi yönetimden yerel yönetimlere devreden yeni bir İmar Yasası düzenlemesine gidilmesi, bu yasa yürürlüğe girene kadar geçecek olan süre zarfında da emirnamelerde değişiklik yapılmamalıdır.
• Yetkililer, 10 Ağustos Çarşamba günkü toplantıyı bir prosedür olarak görüyorlarsa bu görüşlerini derhal terk etmelidirler.

Bu yüzden bizler Girne Vatandaş inisiyatifi olarak, Emirname değişikliğinin açıklanacağı gün olan 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü tüm duyarlı halkımızı sabah saat 10:30’da GAÜ Spectrum Salonu’na, Girne’ye sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Girne’ye geriye dönüşümü olmayacak bir şekilde zarar verilmesine karşı birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.

GİRNE RANT KAPISI DEĞİLDİR!!!

Girne Vatandaş İnisiyatifi”

13923868_317616521908271_2236346308574234802_o

13920253_317616241908299_3431955070531183963_o

13957988_317616258574964_2818728541973294958_o

13975292_317616038574986_5117714779355950318_o

13925920_317616188574971_1816223500947771644_o

 

63 Paylaşımlar