HAK-SEN’den Açıklama ve İmza Kampanyası

HAK-SEN, Personel Dairesi’ne bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin (İEM) kapatılmaması için basın açıklaması yaparak imza kampanyası başlattı.

Eğitim Sekreteri Salih Erşangil’in kaleme aldığı açıklama şöyle:

Kamu Görevlileri Yasası 124’ncü maddenin 1’nci fıkrasında diyor ki;
Kurumlar kendilerine bağlı kamu görevlilerinin hizmete yakınlıklarını sağlamak, görevlerinde etkinlik ve verimliliklerini arttırmak, onları hizmetin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmak ve daha ileriki kadrolara hazırlamak amacıyla, her hizmet sınıfının gereklerine uygun eğitimin usul ve esaslarını belirleyecek eğitim tüzüklerinde öngörülen şekilde sistemli ve sürekli olarak eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdürler.
Yukarıdaki yasa tahtında kurulan ve Devletin çalışanlara aktif olarak tek hizmet içi eğitim veren kurumu Personel Dairesine bağlı İngilizce Eğitim Merkezi’nin kapatılacağı ile ilgili birçok dedikodu duyuyorduk. İlgililerle yapılan istişareler sonucunda ise defalarca böyle bir şey olmadığı tarafımıza söylenmiştir. Ancak bugün aldığımız haberle bunun bir dedikodu olmadığını ve son kararın bayramdan sonra alınarak kapatılacağını öğrenmiş bulunmaktayız.


Bizleri derinden üzen ise kapatılma sebebinin Merkezin kullanımındaki binanın kira bedeli ve personelin eğitim almak için iş yerinden ayrıldığında işlerin aksaması diye gerekçelendirilmesi oldu. Devletin boşta binası varken ve merkezi oraya taşıma şansı mevcutken bunu yapmayıp kapatma yolunu seçmek, kendini geliştirmek isteyen personelin önünü kesmek ve çalışan bir kurumu özelleştirmektir. Verilen eğitimle İngilizce öğrenen ya da İngilizcesini geliştiren kamu görevlilerinin, yaşamlarını ülkemizde sürdüren yabancı uyruklulara verecekleri hizmetin kalitesi de artacaktır.
Kurslara katılmak isteyen çalışanların belirlenmesi her dairenin müdürleri tarafından yapılmaktadır. Eğer bir Kurum veya Dairede çalışan personelin, haftada 3 saatlik eğitime gidiyor diye işlerini aksattığı gibi bir durum söz konusu ise bu müdür ya da sorumluların işleri düzgün paylaştıramadığı anlamına gelmektedir. Bunun çözümü ise merkezi kapatma değil ilgili müdür/sorumlu ile istişare etmekten geçer.


Görüldüğü gibi alınması düşünülen kapatma kararı son derece yanlış ve kabul edilemezdir. Talebimiz bu yanlıştan hemen dönülerek merkezin uygun bir binaya taşınması, mevcut öğretmen kadrosunun nitelikli fakat sayı olarak az olması sebebiyle yeni öğretmenler istihdam edilerek verilen eğitimin niteliğinin yükseltilmesi ve çalışanların hizmet içi eğitim alma haklarının devam ederek Devletin yasa ile kendine verilmiş olan hizmet içi eğitim verme sorumluluğunu sürdürmesidir. Bu yapılmadığı takdirde her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı bildiririz.

İmza Kampanyası

HAK-SEN’den yapılan açıklamaya göre, bu sabah başlatılan imza kampanyasına bir çok memur  destek verdi.

HAK-SEN Başkanı Eren Büyükoğlu, “geleceğin için imza at” sloganıyla başlattığı imza kampanyasına tüm kamu çalışanlarının destek vermesini beklediğini ifade ederek, dilekçenin imzaladıktan sonra sendikaya ulaştırılmasını istedi.

31 Paylaşımlar