İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nden ‘İhtiyaç Listesi’ Açıklaması


İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş başkan ve üyeleri basın açıklaması yaparak, ihtiyaç listesi hazırlattıklarına dikkat çekerek, listenin yalnızca Rum tarafı ile paylaşılmadığını, UNDP aracılığıyla Avrupa Birliğine de gönderildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığına bağlı İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş başkan ve üyeleri basın açıklaması yaparak, 2008 yılında dönemin liderlerinin mutabakatıyla kurulduğunu, kuruluş aşamasında komitenin görev yönergesinin üç maddeden oluştuğunu anımsattı.

Komitenin görevlerinin sağlık alanında iki toplum yararına işbirliği ve toplumlar arası güveni artırıcı çalışmalar yapmak, iki toplumu tehdit eden sağlık problemlerine karşı ortak projeler geliştirmek ve İnsanlara, karşılıklı olarak karşı taraflarda yaşayabilecekleri sağlık sorunlarında yardımcı olmak olduğu hatırlatıldı.

Komiteden yapılan açıklamanın devamında şunlara dikkat çekildi: “Sağlık Teknik Komitesinin üyelerinde zaman zaman değişim olmasına karşın, komite görev edindiği misyonun bilincinde on iki yıldır aralıksız çalışmaktadır.

Komitenin amacı iki toplumu ilgilendiren sağlık konularına çözüm üretmektir.

Bu güne kadar

1-Ambulansların sınırdan beklemeden geçmesi

2- Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türklerin karşılıklı olarak, diğer tarafta yaşadığı sağlık problemleri sonrası kendi taraflarına taşınıncaya kadar tedavilerinin idame edilmesi

3- Özellikle Kuzeyde tedavisi güçleşen ve uçakla transferi mümkün olmayan hastaların isteği halinde Güney Kıbrıs Hastanelerine transferi

4- Bazı özel hastalıkların kuzeyde bulunmayan ilaçlarının güneyden temini

5- Ara bölgenin hijyeninin sağlanması gibi konularda hayatı kolaylaştırıcı rol oynamıştır.

Ayrıca Covid-19 virüsü öncesinde görülmüş olan kuş ve domuz griplerinde de iki taraf arasındaki işbirliği Komitemiz aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

O dönemde de komite aracılığıyla iki taraf arasında bilgi ve iletişim birliği sağlanmıştır.

Veteriner alt-komitemiz aracılığıyla bir hayvan hastalığı olan Brusella başta olmak üzere birçok hayvan hastalığına karşı ortak tedbirler üretilmiştir.

Son olarak da sivrisineklerden bulaşan hastalıklardan korunmak için haritalandırma ve tipleme projelendirilmesi yapılmıştır.

Bu bağlamda sınır tanımayan uçkunlar ile bulaşabilen birçok hastalık ile daha etkin olabilmesi için ortak mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.

Komitenin amacı ülkemizin, insanımızın sağlık alanında her türlü hakkını korumak olup, bunu yaparken de ülkemiz ilgili bakanlıklarından alınan ihtiyaçlar talebi üzerine hareket etmektedir.

Koronavirüs salgınının adamızda etkin olmaya başlamasıyla komite eş-başkanları karşılıklı olarak ihtiyaç analizi yaparak ihtiyaçların listelenmesi konusunda anlaşmıştır.

Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili uzmanlarına bir ihtiyaç listesi hazırlattık.

Bu listede Covid-19 ile mücadelede gerekli koruyucular, ilaçlar ve tıbbi cihazlar vardır.

Bu çerçevedeki antiviral ilaçlar arasında bulunan Klorokine, Kıbrıs Rum tarafında üretildiği için bize 2000 adet verebileceklerini bildirmişlerdir.

Hazırlanan söz konusu ihtiyaç listesi yalnızca Rum tarafı ile paylaşılmamış, UNDP aracılığıyla Avrupa Birliğine de gönderilmiştir.

Maalesef kısır çekişmeler içindeki bazı çevreler, bu kadar insani bir konudaki işbirliğini bile politik malzeme haline getirme gayreti içine girmiştir.

İnsan sağlığının tüm sınırları yıktığı ve tüm dünyanın ortak mücadele vermeye çalıştığı bu dönemde, sağlığın politik amaçlar için kullanılmaması gereğinin atını çizer, amacımızın yalnızca insan sağlığını korumak olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz.

İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi Eş Başkan ve Üyeleri

Dr. Cenk Soydan – Eş Başkan

Dr. Jale Refik Rogers – Üye ve Enfeksiyon Alt Komitesi Eş Başkanı

Dr. Bülent Dizdarlı – Üye

Dr. Ayşe Sözüöz – Üye

Dr. Yeşim Örek Gümüşdağ – Üye”

18 Paylaşımlar