IMF ve Financial Times’dan Servet Vergisi Önerisi

IMF’nin kısa süre önce yayınladığı “Covid-19 Virüsüne Karşı Mali Politika ve Vergi Politikaları Önlemleri” isimli metinde; bütçe gelirlerini güvence altına almak ve dayanışmayı güçlendirmek için hükümetlere “üst gelir gruplarına daha yüksek gelir vergisi, daha yüksek mülk vergisi ve servet vergisi uygulanmasını” önerisinde bulunuluyor.

Ayrıca Britanya büyük sermayesinin en önde gelen dergisi Financial Times’ın yayın kurulunun yayınladığı bir ana yazıda aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Herkesin faydasına olacak bir toplum oluşturmak için, radikal reformlar gereklidir… Radikal reformlar, yani son kırk yılın ekonomi politikalarının hüküm süren istikametini tersine çeviren reformların masaya yatırılmasına ihtiyaç vardır. Devletler ekonomide daha aktif bir rol oynamayı kabullenmek durumunda olacaklardır. Hükümetler kamu hizmetlerini ve harcamalarını yükümlülük olarak değil yatırım olarak görmeli ve emek piyasalarını daha güvenceli hale getirmenin yollarını aramalıdırlar. Zeginliğin yeniden bölüşümü tekrardan gündeme gelecek; yaşlıların ve servet sahiplerinin ayrıcalıkları sorgulanacaktır. Temel gelir (basic income) ve servet vergisi gibi kısa bir süre öncesine kadar marjinal kabul edilen ekonomi politikası önerileri de gündemdeki yerini alacaktır.

230 Paylaşımlar