İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ AÇIKLANDI

21-22 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizatörlüğünde gerçekleştirilen “İş Sağlığı ve Meslek Hastalıkları Çalıştayı” sonuç bildirgesinde, “iş sağlığı ve meslek hastalıkları konusunda çalışanın bilinçlendirilmesinde sendikal örgütlenmenin önemi” dile getirildi. Kayıt dışı  işçilik , mülteci ve çocuk işçiler gibi sorunların da ciddiyetine değinilerek bu konunun çalışma hayatının gündeminde büyük bir sorun olarak yeraldığı vurgulandı. Sendikalaşma olan işyerlerinde iş güvencesi olması dolayısıyla işçilerin daha verimli olabileceği üzerinde duruldu.

iş sağlığı ve meslek hastalıkları çalıştayı sonuç bildirgesi

 

15 Paylaşımlar