İspanya’da Kadınlar İş Yerinde ve Evde 8 Mart Grevinde

Bu yıl ikinci defa gerçekleştirilecek olan 8 Mart Uluslararası Kadın Grevi’ne İspanya’daki kadınlar da hem ev hem de iş yerlerinde grev yaparak katılacaklar. Ülkedeki feministlerin çabaları sonucu Genel İşçi Sendikası (UGT), İşçi Komiteleri (CCOO) gibi sendikaların yanı sıra, bazı belediyeler da greve gidecek.

Başlangıç Dergi’nin haberine göre: “Biz durursak dünya durur” şiarıyla bir araya gelen kadınlar hem iş yerlerinde hem de evde yemek yapmayarak, çocuk bakmayarak ve diğer işleri da yapmayarak greve gidecekler. Grev kararı içerisinde feminist örgütlerin, Madrid ve Barcelona belediye başkanlarının da olduğu 8 Mart Komitesi tarafından alındı. Komisyon yayınladığı mesajda: “Bugün hep beraber dünyayı durdurup bağıracağız: Yeter!” dedi ve eylemin amacının hem iş yerinde erkeklere göre daha az ücretle çalışan kadın emeğini hem de evde ücretsiz çalışan kadın emeğini savunmak olduğunu belirtti. “Yoksulluğun kadınlaşması” olarak bilinen noktaya da değinen komisyon, yönetim kadrolarının büyük bölümünde erkekler bulunuyorken, kadınların ise geçici veya yarı zamanlı olarak çalıştırıldığını belirtti. İspanya’da kadınların erkeklere göre %14 oranında daha az ücretle çalıştığı ifade edildi. Grev kapsamında ücretler arasındaki eşitsizliğe dikkat çekmek isteyen emekçiler iki saatlik periyotlar ile iki kere iş bırakacaklar, iş yerlerindeki kadın emekçiler bugün de hem işverenlerine hesap verecek hem de greve gittikleri için ücret alamayacak. Evlerinde greve gidecek olan ücretsiz çalışan emekçi kadınların yaratacakları sonuçların ne olacağını tahmin etmek ise oldukça zor.

(Başlangıç Dergi)

16 Paylaşımlar