KIBRIS CUMHURİYETİ ÖZELLEŞTİRİLİYOR

Kıbrıs’ın tamamı işgal altında: Neo-lieral politikalar kuzeyde TC eli ile uygulanırken güneyde de Troyka tarafından dayatılıyor.

 

İmzaladığı memorandumun 17’nci maddesi ve Euro Grubu’nun 25 Mart 2013 tarihli kararı uyarınca Kıbrıs Cumhuriyeti devlet mallarını açık artırma usulüyle satışa çıkarıyor…

Simerini gazetesi haberi “Devlet Arazileri ve Binaları Açık Artırmaya… Hükümet, Meclise Gönderdiği Yasa Tasarısı İle Devlet Arazisi ve Kamu Binalarını Süratle Elden Çıkartıyor” başlığıyla ve “ok yaydan çıktı” vurgusuyla aktardı.

Gazete Kıbrıs Cumhuriyeti hükümeti tarafından hazırlanarak meclise gönderilen yasa tasarısı ile kamu borcunun azaltılması ve finansal ihtiyaçların öz kaynaklarla karşılanması hedefiyle devlet arazilerinin ve kamuya ait binaların elden çıkarılma yolunun açıldığını yazdı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Troyka ile imzaladığı memorandum uyarınca 2016’ya kadar 1 (bir) milyar Euro, 2018 sonuna da 400 milyon Euro bulmak zorunda olduğunu vurgulayan gazete özetle şöyle devam etti:

“Sunulan değişiklik yasa tasarısına eşlik eden izahat belgesinde, Taşınmaz Mal (Tasarruf, Kayıt ve Değerlendirme) Yasası maddelerinin, Bakanlar Kurulu’nun, Cumhuriyet mülkiyetinde olan belirli taşınmazların elden çıkarma yetkisinin sınırlandırılmaması ve kamuya ait her türlü taşınmazı kapsayacak şekilde genişletilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

Bu değişiklik, ‘devlet malına değer biçilmesi –Özelleştirme Müfettişliği tarafından alınacak danışmanlar tarafından yapılacak- için yalnız devlete ait tarla veya arsaların değil devlet binalarının da dikkate alınması için gerekli görüldü.

Değişiklik yasa tasarısı tahtında, devlet malının –gerek arazi, gerek bina- elden çıkartılması prosedürü, özelleştirmesi söz konusu olan KİT’leri (Cyta, Limanlar Başkanlığı ve ileriki tarihlerde de AİK) de doğrudan etkiliyor.”

 

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra ekonomik olarak çok daha iyi bir noktaya geleceğini iddia ederek AB’yi cennet olarak anlatan çevreler bu konuda sessizliklerini koruyor. Diğer yandan neo-liberal politikaların ve başta özelleştirme olmak üzere emek düşmanı uygulamaların Kıbrıs’ın kuzeyinde TC, güneyinde de Troyka eli ile dayatıldığı bir kez daha ispatlanmış oluyor… (Kaynak: TAK)

 

54 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply