KIBRIS’IN GÜNEYİNDE İŞSİZLİK ARTMAYA DEVAM EDİYOR

unemployment-1AB’nin Euro kullanan devletlerini kapsayan Merkez Bankası, AB’nin yürütme organı niteliğindeki Avrupa Komisyonu ve IMF’den oluşan egemenlerin üçlü kıskacı Troyka’nın neoliberal uygulamaları ve kapitalizmin krizini emekçilere ödetme politikaları altında zor günlerden geçen Kıbrıslı Elen emekçiler, gittikçe artan işsizlik sorunu ile boğuşmakta.
Kıbrıs İstatistik Servisi’nin yayınladığı verilere göre Kıbrıs’ın güneyinde çalışma çağındaki nüfusun işsizlik oranı 2013 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 16.2 oldu. Bu oran, 2012 yılının aynı çeyreğine kıyasla yüzde 0.7’lik bir artışa tekabül ediyor. 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 15-24 yaş arasını kapsayan genç yaş grubundaki işsizlik ise yüzde 38.5 olarak belirlendi. 2013 yılının bir önceki çeyreğine göre genç yaş grubundaki işsizlikte yüzde 1.8’lik bir azalma olsa da, 2012 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla bu oran, yüzde 12.1’lik bir artışa tekabül ediyor.
2013 yılının üçüncü çeyreğine bakıldığında, 196.200’ü erkek ve 178.600’ı kadın olmak üzere toplamda 374.800 kişi işler durumdayken, 38.700’ü erkek ve 34.000’i kadın olmak üzere toplam 72.700 kişi ise işsiz durumda. 20-64 yaş arası grupta işler durumda olanların oranı yüzde 66.9 (Erkeklerin yüzde 72.7’si, kadınların ise yüzde 61.7’si işler durumda). Bu, istihdam anlamında hem 2013 yılının bir önceki çeyreğine kıyasla (yüzde 67.3) hem de bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla (yüzde 70) bir düşüş anlamına geliyor.
İşsizlik, çalışma çağındaki nüfusun yüzde 16.2’sine tekabül ederken (Erkeklerde yüzde 16.5, kadınlarda ise yüzde 16), bu, bir önceki çeyrekteki yüzde 15.5 olan işsizlik oranının arttığının da bir göstergesi. Aynı zamanda 2012 yılının aynı çeyreğinde, işsizlik oranının yüzde 12.1 olduğunu hatırlamakta fayda var.
Kaynak : CNA
0 Paylaşımlar

Be the first to comment

Leave a Reply