Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın Meclis’te Onaylanan Metni

(ADL ÖZEL)

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın, kktc Meclisi’nde onaylanan şeklinin tam metnini tekrardan yayınlıyoruz

Koordinasyon Ofisi Anlaşması’nın tam metni:

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YURTDIŞI KOORDİNASYON OFİSİNİN KURULMASI VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNMASINA İLİŞKİN (ONAY) YASASI

          Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

 

 
Kısa İsim 1. Bu Yasa, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasası olarak isimlendirilir.

 

 
Tefsir 2. Bu Yasa amaçları bakımından metin başka türlü gerektirmedikçe;

“Anlaşma”, Bu Yasa ile onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurtdışı Koordinasyon Ofisinin Kurulması ve Faaliyetlerine İlişkin Anlaşmayı anlatır.

“Bakanlar Kurulu”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunu anlatır.

“Cumhuriyet Meclisi”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisini anlatır.

 

 
Amaç 3. Bu Yasanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki mevcut dostluk ilişkileri ile gençlik ve spor alanlarında işbirliğini geliştirmek ve ileri düzeylere taşımaktır.

 

Anlaşmanın Onaylanmasının

Uygun Bulunması

CETVEL

 

4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, yukarıda belirtilen ve Bakanlar Kurulunun 26.05.2016 tarih ve H(K-I)174-2016 Sayılı Kararı ile kabul edilen bu Yasaya ekli Cetvelde metni yazılı Anlaşmanın onaylanmasını uygun bulur.

 

Yürütme Yetkisi 5. Bu Yasa, Bakanlar Kurulu adına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından yürütülür.

 

Yürürlüğe Giriş

6. Bu Yasa, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.

 

an1

an2

an3

an4

an5

İlgili haberler: ‘Ofis’ değil adeta devlet: Ülke Gençliği AKP’ye Emanet

 

 

25 Paylaşımlar